Renda 2021: Modificacions, descomptes i passos per fer la declaració de l'IRPF

LLEIDACOM / Laura Gómez
Publicat: 
21-05-2021
Actualitzat: 21-05-2021 11:04
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
 • Preview Juan Antonio Santos
  Peu de foto: 
  Juan Antonio Santos, president de la delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Parlem amb Juan Antonio Santos, president de la delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, sobre la declaració de la Renda, quins documents són clau per agilitzar el procés, els ajuts i les diferents convocatòries de subvencions per pal·liar l'impacte la Covid-19 en diversos sectors. 


 • Quina informació bàsica s'ha de tenir per presentar la declaració de la Renda? 

Tota la informació fiscal necessària corresponent als ingressos i les despeses de les persones, i circumstàncies personals dels contribuents, referent a l’exercici 2020.

 • Quins són els documents que requeriu?

 1. DNI de les persones que integrin la unitat familiar /cònjuge, fills, i la informació de la possible variació de les circumstàncies familiars (família nombrosa, naixement de fills, etc).
 2. Informació fiscal que li han fet arribar les entitats financeres i d’assegurances.
 3. Els certificats amb contingut fiscal de l’exercici 2020 que li enviïn els pagadors: empresaris, retencions, seguretat social, arrendataris, etc.
 4. En el supòsit de la venda o compra d’algun immoble, escriptures de compravenda, amb les despeses de transmissió i d’adquisició.
 5. En el cas de ser empresari, els llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversió.
 • Quines modificacions s'han fet en IRPF davant de la situació de pandèmia?

Tots els beneficiaris de l’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV), titulars i membres de la unitat de convivència, estaran obligats a presentar la declaració en qualsevol cas. No presentar la renda en aquests casos, podria ser motiu de rescissió del cobrament IMV.

Tots els que s’han vist afectats per un ERTO, podran sol·licitar l’opció de fraccionament extraordinari del pagament de la quota, sense interessos. Tindrà una duració de 6 mesos, amb pagament mensuals de venciment el 20 de cada mes, a partir del 20 de juliol del 2021. Empreses subjectes a MÒDULS, no computarà com període d’activitat els dies que va estar declarat l’estat d’alarma, i també el temps que l’activitat econòmica va estar suspesa per l’autoritat competent per corregir l’evolució epidemiològica.

També s’incrementa la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls d’alguna activitat = 20% i 35%. Comerç i hostaleria, i altres.

 • Si una persona ha fet modificacions/reformes en la seva casa, fins a quin punt pot desgravar-ho de l'IRPF?

En aquest cas no es pot fer cap tipus de desgravament. 

 • Abans, quan una persona feia un abonament a capital d'una empresa de recent creació, es podia desgravar fins al 30% de l'IRPF . Actualment, si una persona inverteix en una empresa de creació antiga, en modalitat de rescat de l'empresa, fins a quin punt això li pot desgravar -a la persona- l'IRPF?

Sol podrà desgravar-se en empreses de nova creació o mitjançant ampliació de capital efectuada en els 3 anys següents a la seva constitució. La base màxima de deducció serà de 60.000€ anuals.

 • Com es preveu compensar les pèrdues per la caiguda d’actividad de les empreses durant els mesos de confinament domiciliari?

Han sigut poques les ajudes directes a les empreses que han hagut de suspendre la seva activitat o l'han vist reduïda, i aquestes subvencions les han atorgat les Comunitats Autònomes.
Està pendent que el Congrés dels diputats, prengui mesures extraordinàries per 11.000 milions d'euros per la recapitalització d'empreses mitjanes de suport a la solvència empresarial, com a resposta de la pandèmia de la Covid-19.

 • Segueixen obertes les convocatòries per a les ajudes Covid-19? Quines són?

Sí, n’hi ha d’obertes. Està pendent de concessió una ajuda per autònoms que van tenir disminució d’ingressos en més d’un 25%, comparant ingressos del 2019 i 2020.

El 14 de maig ha sortit la resolució de la convocatòria per la concessió d’ajuts extraordinaris per les activitats de parcs infantils privats i d’oci nocturn. I subvencions per la cancel·lació d’espectacles d’art escèniques i concerts

 • Esmenta els passos que s'han de seguir per fer una declaració de la Renda de forma presencial o telemàtica.

1. Entrar a renda WEB.

2. Formes d’accés:

- Amb certificats electrònics d’identificació o DNI electrònic

- Clave PIN

- Amb el número de referència.

3. Quan s’entra, sol·licita tots els contribuents que ratifiquin o modifiquin el seu domicili fiscal.

Per sol·licitar dades fiscals se’ls hi podrà demanar: Identificació DNI; Casella 505 d’IRPF de 2.019; 5 últims dígits d’IBAN

Des del 24 de març, es pot demanar les dades fiscals.

 • 7 abril, inici campanya renda 2.020, presentació renta WEB per internet.
 • 4 de maig, inici sol·licitud de cita prèvia per atenció telefònica.
 • 6 de maig, inici atenció telefònica confecció declaracions.
 • 27 de maig, inici sol·licitud de cita prèvia per atenció personal.
 • 2 juny, inici atenció presencial confecció declaracions.
 • 25 juny, data límit domiciliacions renda a ingressar.
 • 29 juny, finalització termini de cita prèvia
 • 30 juny, fi de campanya
 • Quines suggerències teniu per tal d'avançar i facilitar la declaració de la Renda de l'any vinent?

Pel 2021 es redueix de 8.000 a 2.000 € el límit d’aportacions màximes als plans de pensions individuals, mentre que s’eleva el límit conjunt de reducció (partícep i empresa) de 8.000 a 10.000 € en els plans d’empresa.

Comparteix

També t'interessarà