Subvencions per al lloguer de naus industrials i locals comercials buits a Cervera

REDACCIÓ
16-06-2021
  • Subvencions per al lloguer de naus industrials i locals comercials buits a Cervera
    Peu de foto: 
    Subvencions per al lloguer de naus industrials i locals comercials buits a Cervera

La Paeria de Cervera ha aprovat les bases per a l'atorgament de subvencions per incentivar l'activitat econòmica a la ciutat mitjançant el lloguer de naus industrials o locals comercials buits.

Qui se'n pot beneficiar?

Les persones arrendatàries de locals comercials o naus industrials que iniciïn la seva activitat en un local o nau sense activitat abans del 31-10-2021 (concretament entre els períodes 1/11/2020 fins al 31/10/2021).

L'activitat haurà d'estar en funcionament com a mínim 12 mesos.

El local no podrà tenir un lloguer mensual superior als 400 € (impostos no inclosos) i la nau, superior als 900 € (impostos no inclosos), i en el cas que superi aquest import, aquest serà l'import topall a partir del qual es calcularà l'import a percebre.

Import màxim: 50% del lloguer per un període de 6 mesos.

Criteris d'atorgament:

Cost mensual del lloguer: fins al 50% amb un màxim de 200 €/mensuals (impostos no inclosos) per a locals o 450 €/mensuals (impostos no inclosos) per a naus.

L'ajut es pot aconseguir per la suma dels següents barems:

-Emprenedor/a major de 45 anys: 10 punts

-Emprenedor/a menor de 30 anys: 10 punts

-Activitat innovadora (no existent) al territori: 30 punts

-Creació de nous llocs de treball: 10 punts per lloc nou de treball

Termini de presentació: 29 d'octubre de 2021, a les 14 hores, al Registre general de la Paeria.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Com penses que és la millor manera de fer front a les altes temperatures?