Un de cada tres menors a Catalunya viu en pobresa

ACN
16-07-2021
  • Un de cada tres menors a Catalunya viu en pobresa
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu (Save the Children)

Un 33,4% dels menors de 18 anys a Catalunya viu en situació de pobresa. Així ho revela l'anàlisi que Save the Children ha fet arran de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), recollides per Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), i que ofereixen les primeres xifres oficials sobre com la pandèmia ha afectat les famílies. L'organització destaca que és un augment de més de 31.100 infants respecte al període anterior, un 7,22% més. En total, el nombre de menors en pobresa s'eleva a més de 462.000 per la crisi econòmica i social de la covid-19. També destaca l'increment de menors de 16 anys que viu en situació de privació material severa, que passa d'un 8,6% el 2019 a un 10,3% el 2020.

Davant d'aquestes xifres, l'organització adverteix que la pobresa afecta especialment la infància, ja que el grup de 0 a 18 anys és el que té les taxes de pobresa més elevades, un 33,4% davant del 19,3% de la població entre 18 i 64 anys i un 18,1% entre els majors de 65 anys.

Les llars amb infants presenten nivells més alts de pobresa que les famílies sense menors a càrrec, amb un 24% de taxa de pobresa per a les llars amb infants davant d'un 12,5% per a les llars sense fills.

"Les dades evidencien la necessitat de mesures urgents per reduir la desigualtat i la pobresa", afirma Emilie Rivas, responsable de Polítiques d’Infància de Save the Children Catalunya, en declaracions recollides en un comunicat.

"La pobresa infantil impacta directament en el talent i potencial de la nostra societat i els seus efectes romanen en el temps. En 4 de cada 5 casos, es transmeten de generació en generació. Hem de posar el focus en les iniciatives i accions que permetin trencar el cercle de transmissió de la pobresa", afegeix.

En analitzar quines polítiques s’estan duent a terme per erradicar la pobresa infantil, l'organització destaca que el percentatge de despesa pública en família i infància a Catalunya és "baix des de fa anys en comparació amb la Unió Europea (UE) i poc efectiu". Segons les últimes dades oficials, del 2014), només s'inverteix el 0,8% del PIB en protecció a la infància, davant el 2,2% de mitjana dels països de la UE i les prestacions socials existents només redueixen la pobresa infantil en un 20%. En aquest punt, Save the Children recorda que el cost mitjà per poder criar un nen o nena en condicions dignes a Catalunya és de 600 euros mensuals, aproximadament 7.200 euros anuals.

Per combatre la pobresa infantil, Save the Children proposa a nivell estatal millorar l'Ingrés Mínim Vital (IMV), que hauria d'estendre's a joves extutelats i reforçar la quantitat de la prestació en les unitats de convivència amb menors a càrrec.

L'organització sospesa que, tot i que en aquest últim any s'han produït passos importants en la lluita contra la pobresa infantil i l'IMV s’ha erigit com un instrument per alleugerir les situacions de pobresa severa, el seu desplegament està sent "massa lent per pal·liar les necessitats d'un nombre important de llars, especialment després dels estralls de la pandèmia". Segons recull Save the Children a partir de les últimes dades oficials, de maig del 2021, l'IMV només ha arribat a 46.410 persones a Catalunya, de les quals 46.410 son menors d'edat, molt lluny de donar cobertura als 462.000 nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya.

En clau catalana, Save the Children considera que s'hauria de reformular la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) perquè arribi a més infants en situació de vulnerabilitat. Actualment, la RGC arriba a 118.060 persones i 51.636 unitats familiars, però només 43.190 infants en son receptors, ja que la majoria de les persones que la perceben son adults sols o dos adults que comparteixen la mateixa llar, indica l'organització.

Segons l'ONG, caldria crear una nova prestació que consistís en un ingrés mensual destinat a aquelles famílies amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per unitat de consum per sota el llindar de pobresa severa català (7.320 euros). L'import d'aquesta prestació hauria de ser de 200 euros mensuals per a les famílies amb un infant a càrrec i que s'incrementés en 100 euros per cada infant més.

L'organització considera que Catalunya hauria d'aprofitar l'impuls de la Garantia Infantil Europea, que insta a assegurar l'accés gratuït i efectiu a serveis bàsics pel desenvolupament de la infància com la salut, l'educació 0-3, l'educació infantil, l'habitatge o la nutrició.

Save the Children demana que els pressupostos catalans pel 2022 reverteixin l'impacte de la pandèmia en les condicions de vida i el benestar dels infants més vulnerables. L'ONG ha sol·licitat al Govern i als líders polítics una reunió per fer-los arribar les seves propostes en matèria de pobresa infantil.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta