Un municipi de la Noguera rebrà una subvenció per la construcció de sis habitatges socials

REDACCIÓ
06-12-2021
  • Un municipi de la Noguera rebrà una subvenció per la construcció de sis habitatges socials
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu

Drets Socials aprova una subvenció de 153.069,34 euros per a la construcció de sis nous habitatges socials al municipi d'Artesa de Segre. El passat mes de juny el Departament de Drets Socials va obrir una convocatòriade subvencions per als promotors que volen construir habitatges de lloguer amb protecció oficial. Aquests ajuts s’emmarquen en un dels principals àmbits d’actuació en matèria d’habitatge del Departament, que mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya impulsa l’ampliació de l’oferta de pisos de lloguer assequible, en aquest cas per destinar-los als col·lectius amb rendes més baixes.

A aquesta subvenció s’hi podien acollir promotors tant si són persones físiques o jurídiques com fundacions, empreses d’economia social i les seves associacions, cooperatives de construcció, les organitzacions no governamentals i les associacions declarades d’utilitat pública. També s’hi podien acollir els ajuntaments i entitats vinculades que en depenen i que consten a les bases reguladores de la convocatòria.

La convocatòria d’ajuts ha inclòs la possibilitat de rebre subvenció tant els promotors que vulguin fer construcció d’obra nova, com els que tinguin promocions procedents de rehabilitació d’edificis o les promocions amb obres en curs paralitzades que es reprenguin per a la seva finalització.

Els habitatges objecte de subvenció poden tenir una superfície màxima de 75m2i han de disposar d’una certificació energètica B, com a mínim. Així mateix, els llogaters hauran de tenir unes rendes que no poden superar els límits establerts i, per accedir a aquestes promocions, hauran d’estar inscrits en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial.  

Els promotors poden rebre una subvenció directa equivalent a un 20% del pressupost protegible (que inclou el cost total d’execució dels habitatges o allotjaments, inclosos els impostos i les taxes repercutibles, i els honoraris professionals), amb un màxim de 30.000 euros per habitatge i 16.000 per allotjament.

Els habitatges i allotjaments s’han de qualificar amb protecció oficial, s’han de vincular al règim de lloguer o cessió d’ús i es destinaran a unitats de convivència amb uns ingressos ponderats entre 1,5 i 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en el cas de sòl públic cedit amb caràcter gratuït, i de 3,5 vegades l’IRSC en la resta de supòsits.

Les quotes o rendes màximes que es poden cobrar són les següents en funció de la zona on estigui ubicada la promoció.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta