Acció Climàtica licita les obres per bombar aigua del reg a la partida de Fenollet

ACN
30-06-2021
  • Acció Climàtica licita les obres per bombar aigua del rec a la partida de Fenollet

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural licita les obres per a una instal·lació fotovoltaica de 313,20 kWp d'autoconsum per una potència nominal de 270 kW per al bombament del reg a pressió a la Comunitat de Regants de la partida del Fenollet, en els termes municipals d'Almenar i Alguaire, a la comarca del Segrià, per un import total de 748.876,22 euros. La comunitat aportarà 472.090,43 euros per arribar a cobrir els 1.220.966,65 euros que suma en total del projecte. Els regants del Fenollet van apostar per la modernització de la seva infraestructura de reg amb la construcció d'una bassa de regulació, d'una caseta de bombament, i d'una xarxa de reg a pressió, mantenint la presa existent al canal d'Aragó i Catalunya.
El projecte es licita en dos lots. El primer, que executarà el Departament (748.876,22 euros), correspon al parc solar fotovoltaic i al sistema de control i potència, mentre que al lot dos, que anirà a càrrec de la comunitat de Regant (472.090,43 euros), li correspon el grup electrogen complementari a les plaques; la instal·lació de la quarta bomba, i la construcció de les arquetes i l'obra civil.

En data 14 de desembre del 2020, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de l'aleshores Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre informe favorable en la Ponència d'energies renovables sobre la viabilitat de l'emplaçament de l'esmentada planta solar fotovoltaica.

La Comunitat de Regants del Fenollet s'abasteix d'aigua del canal d'Aragó i Catalunya, i compta amb una superfície regable de 647,93 hectàrees, les quals es dediquen, principalment, al conreu de blat de moro, cereal d’hivern, alfals, i fruiters.
 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Veuràs algun partit del Mundial de futbol de Qatar?