Almacelles aprova el primer reglament d'atraccions de fires i festes locals

REDACCIÓ
Publicat: 
26-01-2023
Actualitzat: 26-01-2023 22:27
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Almacelles aprova el primer reglament d'atraccions de fires i festes locals
    Peu de foto: 
    Foto Ajuntament d'Almacelles

El ple de l’Ajuntament d’Almacelles ha aprovat aquest dijous, el primer reglament de les atraccions desmuntables durant els actes festius del municipi, “amb la finalitat de tenir regulats els tràmits administratius que han de fer els firaires i paradistes, i també per a poder garantir des del consistori més seguretat a les persones usuàries durant el funcionament d’aquestes instal·lacions desmuntables”, explica l’alcaldessa, Vanesa Olivart. És la primera vegada que el consistori almacellenc regula aquest tipus d’activitat i la nova normativa també inclou responsabilitats mediambientals i un règim de sancions.

El nou reglament regula al llarg d’11 capítols i 47 articles l’ús privatiu de les activitats pròpies dels firaires i també de les carpes que s’instal·len quan hi ha mercat o una altra celebració del municipi. El consistori té la potestat d’atorgar la llicència i la persona sol·licitant rebrà un certificat d’autorització per a muntar la seva atracció mecànica o no mecànica, o un envelat.

Gestió dels residus

El nou reglament regula les obligacions mediambientals de les persones responsables de les atraccions o carpes i, així, els residus que es generin durant l’activitat, en el muntatge i en el desmuntatge, s’hauran de dipositar en els contenidors o espais habilitats, separant-los correctament segons la fracció que correspongui. Si es generen residus que no es poden dipositar en els contenidors, com residus especials o perillosos, s’hauran de recollir per separat i dur-los a la deixalleria. El reglament estableix també les sancions administratives en el cas d’incomplir les obligacions en matèria de residus.

Prohibició dels llenguatges sexistes

El reglament de les atraccions de les fires també prohibeix explícitament imatges que puguin ser ofensives o llenguatges sexistes en els rètols de les atraccions o de les carpes, en els mercats, per exemple.

Finalment, pel que fa a les sancions, el reglament contempla multes de fins a 750 euros les infraccions lleus, les greus es sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros i les molt greus, fins a 3.000.

D’altra banda, la sessió plenària de la Corporació almacellenca ha donat llum verda a una modificació d’un préstec sol·licitat al mes de desembre per tal d’executar diverses inversions en equipaments municipals, i també s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’una pòlissa de crèdit a una entitat bancària per ser l’oferta millor valorada, amb un Euríbor trimestral més el 0,15% i el 0,08% de comissió de no disponibilitat per un capital de 400.000 euros.

Comparteix

També t'interessarà