Bones postures i exercici per la nostra esquena

LLEIDA.COM| Laura Gómez
06-04-2020
  • Bones postures i exercici per la nostra esquena

Quantes persones pateixen, en més o menys grau, mal d’esquena? 

Quantes d’elles estan al corrent dels riscos que comporta fer esforços en condicions posturals desfavorables? 

I quantes són conscients que una postura incorrecta mantinguda cert temps, en activitats o tasques aparentment no penoses, pot arribar a produir lesions acumulatives greus? 

La situació d'aquests dies d'estar a casa pot contribuir a no tenir una bona cura de la nostra esquena. Les rutines han canviat, passem més hores al sofà, treballem des de casa, llegim al llit o en alguna cadira. Tot això fa que la nostra esquena es vegi afectada. La postura a l'escriptori pot no ser-hi la més adequada, o amb el temps lliure que tenim ara, potser adoptem males postures. A Lleida.com hem pensat en els nostres lleidacomers i per tal de 'cuidar-vos les esquenes' us oferim un article ple d'exercicis i bones pràctiques per tenir cura de l'esquena.

En contra de l’opinió popular, els problemes i els mals d’esquena no s’agafen només aixecant càrregues pesades o fent-ho malament, sinó que es poden produir com a conseqüència d’haver adoptat males postures i de fer moviments incorrectes en la vida diària i en ocupacions ben corrents: tasques amb l’ordinador, escriure, cosir, fer els llits, treballar en un tauler de dibuix, portar la bossa de la compra, etc. 

El fet de saber com funciona la columna vertebral, conèixer les seves limitacions, així com les postures correctes per a mantenir-ne la integritat, esdevé un factor fonamental per evitar lesions i mals d’esquena i, fins i tot, per atenuar els que ja es poguessin patir. 


 

CAUSES DEL MAL D’ESQUENA

Les causes del mal d’esquena són moltes i variades. Poden ser del naixement; de la deformació o desviació permanent de la columna –per exemple una escoliosi– o d’una musculatura deficient o enfeblida per poder aguantar bé la columna vertebral. 

Aleshores, davant un mal d’esquena, es pot sospitar de l’existència d’una lesió de tipus muscular, d’una inflamació, d’una irritació o una infecció a la vèrtebra. O també a causa de reumatisme inflamatori (artritis) o de reumatisme degeneratiu (artrosi). 

Una gran part dels mals d’esquena és a conseqüència de traumatismes professionals, esportius, o de la vida privada. Enormement perjudicials són tota classe d’esforços realitzats en torsió o amb el tronc flexionat. Davant un moviment forçat o mal fet, davant una postura incorrecta adoptada habitualment, pateix tot, ja que s’obliga als lligaments, músculs, discos i ossos a fer una funció per a la qual no van ser creats. 

Molts mals d’esquena apareixen fent tasques corrents i, aparentment, no gaire dures, per causa d’adoptar de manera freqüent i perllongada males postures pateixen dolors localitzats a la zona compresa entre les espatlles i els omòplats (costureres, usuaris d’ordinador, delineants, teleoperadors, etc.). 

Però la causa fonamental de les lesions d’esquena són els moviments bruscs d’aixecament de pes, sobretot quan la persona no té una bona condició física. També els moviments mal fets sotmeten un esforç considerable als lligaments. Les males postures, per la seva banda, poden produir lesions acumulatives, com per exemple, deformacions permanents de columna vertebral. 

TRACTAMENTS

Existeix una gran varietat de tractaments per al dolor d’esquena, des del més simple, el repòs, fins al més radical, la cirurgia. Però és al metge a qui correspon decidir sobre quin d’ells és en cada cas el més adequat. 

Per calmar els dolors aguts, no hi ha res millor, en principi, que el repòs al llit i l’aplicació de calor a la regió afectada, en la posició que cada pacient trobi que és millor per alleugerir el dolor. 

Alhora, el metge pot prescriure determinats medicaments, la finalitat dels quals no s’ha de confondre: analgèsics, antiinflamatoris, tranquil·litzants que calmen els nervis i relaxen els músculs, etc. En cas que aquests dolors no desapareguin o s’atenuïn, caldrà infiltracions locals d’anestèsia o d’altres antiinflamatoris. 

UNA COLUMNA VERTEBRAL EN FORMA FENT 10 EXERCICIS 

Tant a la feina com a la vida privada es produeixen contraccions i tensions a l’esquena, a causa dels esforços que fem o de les postures que adoptem. Per mitjà d’uns exercicis senzills, que tot seguit s’indiquen, és fa possible eliminar aquestes tensions, al mateix temps que es reforcen els músculs que contribueixen a donar força i resistència a l’esquena. 

Després d’algunes setmanes fent-los, de només 15 minuts diaris, un ja de seguida nota una millora sensible en l’estat general de l’esquena. Amb una mica d’esforç, cadascú pot trobar una estona per fer exercicis a l’aire lliure o davant una finestra ventilada. 

El matí és el moment més indicat. Els exercicis ens fan entrar en calor i ens fan iniciar la jornada amb bon tremp, a punt d’afrontar les obligacions que es presenten. També els podem fer quan pleguem de treballar. 

És convenient escalfar i estovar els músculs abans d’obligar-los a entrar en acció i no moure’ns amb brusquedat. 

Animi’s! La vostra esquena en concret i el vostre cos en general ho agrairan. 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta