Càncer de pell: prevenció i diagnòstic

LLEIDACOM / Lourdes Farré
11-06-2020
  • Càncer de pell: prevenció i diagnòstic

El càncer de pell és una de les malalties més freqüents i amb una regularitat que tendeix a triplicar-se amb el pas del temps. De fet, s'estima que una de cada sis persones ho desenvoluparà al llarg de la seva vida, per això, resulta necessari saber detectar-los abans que es propaguen fins a la dermis.

Existeixen dos grans tipus de càncer de pell:

El càncer cutani no melanoma, amb una incidència de 160/100.000 habitats a l'any.

El melanoma maligne, amb una incidència de 8/100.000 habitants a l'any.

El càncer de pell és el més freqüent de tots els que afecten el ésser humà, sent el carcinoma basocel·lular el més habitual, encara que menys agressiu, i el melanoma maligne un dels més mortals i que pot aparèixer en gent jove a diferència d'altres càncers.

El 13 de juny, Dia Europeu Per a la Prevenció del Càncer de Pell serveix per recordar tots els actes, tractaments i consells que els experts ofereixen per aconseguir lluitar contra aquesta malaltia i des de Lleida.com volem insistir en la importància de tenir cura de la nostra pell.

Des de Vithas Internacional el Doctor Pedro Jaén Olásolo ens fa una sèrie de recomanacions a tenir en compte per prevenir aquests tipus de càncers.

Factors de risc

En tots els tipus de càncer de pell l'exposició solar juga un paper fonamental, però també hi ha altres factors, com la predisposició genètica, el fototip (color de pell, pèl i ulls clar serà més perillós), les cremades en la infància, malalties immunosupressores, etc., que fan que s'incrementi el risc de patir aquest tipus de càncer.

Prevenció

En el càncer de pell la prevenció és un pilar fonamental, ja que s'ha vist que una correcta foto protecció pot evitar un important percentatge d'aquest tipus de càncer. De fet, se sap que el 80% de la radiació acumulada es rep abans dels divuit anys. L'ús de foto protectors en àrees foto exposades en els primers vint anys de vida redueix en un 85% el risc de patir càncer de pell.

L'exposició solar intermitent, derivada dels hàbits de vida occidental (exposició a la platja durant els mesos d'estiu), l'exposició en les primeres dècades de la vida i altres hàbits que repassarem, fan que el risc de patir càncer de pell s'incrementi.

Pautes recomanades

• Evitar l'exposició solar entre les 11 i les 16 hores.

• Utilitza foto protecció també en dies ennuvolats.

• Evitar llargues exposicions al sol.

• Evitar l'exposició a radiació ultraviolada artificial (cabines de bronzejat).

• No adormir-se al sol.

• No utilitzar protectors solars oberts des de l'any anterior.

• Utilitzar el foto protector adequat per a cada tipus de pell o zona del cos (crema, esprai, llet o gel), fototip, edat i circumstàncies d'exposició.

• Aplicar el foto protector a quantitat generosa (2 mg / cm²) mitja hora abans de l'exposició al sol.

• Renovar l'aplicació a les 2 hores i després de cada bany.

• No utilitzar colònies, desodorants o altres cosmètics.

• Extremar les mesures protectores en qualsevol activitat a l'aire lliure.

• Vigilar els canvis de color, forma o mida de pigues o lunars i consultar al dermatòleg davant de qualsevol canvi.

• Protegir-se els ulls amb ulleres de sol que portin protecció 100% UV.

• Emprar la foto protecció més alta. En el pacient oncològic aquesta protecció més alta no es limitarà només a les primeres exposicions solars, sinó durant totes les exposicions.

• Extremar les precaucions en les parts del cos més sensibles al sol: cara, coll, calba, espatlles, escot, orelles, mans i empenyes. La protecció dels llavis s'ha de fer amb llapis o barres foto protectores.

• Utilitza roba foto protectora.

Diagnòstic precoç

Enquadrat també dins de la prevenció, el paper del diagnòstic precoç és primordial, ja que és capaç de reduir la mortalitat, especialment en el cas del melanoma maligne, i de reduir la morbiditat de la resta de càncers cutanis.

Per al diagnòstic precoç és fonamental la visita al dermatòleg, però les enquestes reflecteixen que fins a un 30% dels espanyols no ha acudit mai a la consulta dermatològica, fins i tot tenint antecedents de càncers de pell en la família.

Les campanyes de conscienciació a la població, transmeten la importància de l'autoexamen de pell seguint la regla de l'ABCDE on, davant pigues amb asimetria, vora irregular, diferent color, diàmetre major de 6 mm i evolució (que surten nous, canvien, piquen, sagnen, etc.), es recomana la visita al dermatòleg.

Comptem amb una excel·lent eina d'ajuda per al diagnòstic precoç de càncer de pell: la dermatoscòpia digital, que ens permet fer una fotografia global del pacient i també microscòpica de cada un dels lunars, la qual cosa permetrà fer un seguiment exhaustiu i eficaç, de manera que, si apareixen noves lesions o, les ja existents, pateixen canvis, es puguin diagnosticar ràpidament. D'aquesta manera es podrà plantejar un tractament eficaç i amb excel·lent pronòstic.

En els últims anys s'ha detectat un augment en la supervivència per melanoma a causa de la diagnosi i tractament precoç d'aquesta. La mortalitat sol donar-se al voltant dels seixanta-cinc anys i representa el 0,8% de les morts per càncer al nostre país.

Tractament

En els últims anys ha existit una revolució pel que fa als tractaments de càncer cutani. Disposem de tècniques eficaces i no invasives que, amb excel·lent resultat cosmètic, poden tractar i curar el càncer de pell. Així, per exemple, la teràpia fotodinàmica és una eina que permet tractar molts càncers de pell, però també l'anomenat "camp de cancerització", que és l'àrea de pell més o menys extensa, danyada per l'exposició solar acumulada que, sense haver desenvolupat encara càncer de pell, presenta suficient dany solar (lèntigs, aqueratosis actíniques, etc.) per a desenvolupar-lo. Amb el seu tractament prevenim aquesta evolució a carcinoma basocel·lular o carcinoma epidèrmica.

En el melanoma serà fonamental el seguiment estret mitjançant dermatoscòpia digital i davant l'aparició d'una lesió sospitosa realitzarem un tractament precoç, que s'associa a un excel·lent pronòstic.

Per melanomes més avançats, avui dia s'estan desenvolupant noves molècules biològiques que estan permetent augmentar l'esperança de vida d'aquests pacients.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta