⏯️ "Defensem el que és obvi" en defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació

REDACCIÓ
29-07-2020
  • ⏯️ "Defensem el que és obvi" en defensa de la igualtat de tracte i la no-discriminació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa una nova campanya per conscienciar sobre la igualtat de tracte i la no-discriminació. Sota l’eslògan “Defensem el que és obvi”, la campanya vol sensibilitzar la ciutadania del dret i l’obligació de lluitar contra qualsevol mena de discriminació i d’oferir igualtat de tracte i d’oportunitats als diferents col·lectius que la conformen.

La campanya destaca que el respecte a la diversitat no és només una qüestió de legalitat, també ho és de principis i valors fonamentals que compartim. En aquest sentit, reforça la idea que una societat cohesionada i alhora diversa esdevé imprescindible per garantir el desenvolupament del país i per aconseguir que les diferències no derivin en desigualtats ni discriminacions. 

Defensar i promoure la igualtat de tracte i oportunitats de les persones és la base del contracte social, de la convivència, de la responsabilitat mútua entre els que vivim junts, entre les institucions i la ciutadania, entre la tota la ciutadania mateixa. En aquest sentit, la campanya té sentit en el context de crisi actual, que té un impacte molt important en les desigualtats socials.

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, afirma que la lluita contra la discriminació no la pot fer sol el Govern, ho hem de fer amb tota la societat, tothom hi ha d’ajudar. Això ho hem de fer junts. Una actitud ferma de cadascú de nosaltres davant les discriminacions i en defensa de la igualtat de tracte és fonamental per reduir les desigualtats”.

En relació amb aquesta qüestió, el conseller també considera que “quan la diversitat es vincula a desigualtat, els problemes socials són més difícils de solucionar. Quan la diversitat es viu amb igualtat, les capacitats d’una societat es multipliquen.

La campanya “Defensem el que és obvi” s’emmarca en la idea que totes les persones tenim uns drets bàsics reconeguts per llei que defineixen la societat democràtica, i per tant, s’han de respectar i s’han de garantir. Aquests drets es recullen en diferents textos declaratius i jurídics, com la Declaració dels Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, la Constitució Espanyola i l’Estatut.

A més, Catalunya s’ha dotat de diferents lleis específiques, com la llei 5/2008 de drets de les dones a viure lliure de les violències masclistes, la llei 11/2014 de protecció dels drets de les persones LGBTI, la llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre dones i homes.

A més actualment, i per donar una més àmplia i major cobertura legal, està en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei d’Igualtat de Tracte i no discriminació, una llei que es va iniciar a tramitar a iniciativa d’aquest Govern i que ha d’ajudar-nos a assolir la igualtat i a perseguir tota forma de discriminació.

Segons El Homrani, “en una societat profundament diversa com la nostra, la millor eina per a la convivència és la igualtat de drets i la plena ciutadania. Som una societat diversa, en molts aspectes: en l’origen, en la cultura, en la religió, en la identitat i orientació sexual, en les capacitats diverses, en el gènere i l’edat... I aquesta diversitat ens pot fer una societat més rica, més forta, més capaç de relacionar-se i entendre el món. Però això només serà així si la diversitat va lligada a la igualtat”.

Per últim, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies també alerta que “la presència creixent de discursos discriminatoris en alguns àmbits es tradueix en un increment de  les actituds violentes, racistes i intolerants, que fomenten l’odi, la divisió i el rebuig cap a aquelles persones que són diferents o que, senzillament, no viuen o pensen com alguns voldrien. Davant d’això, cal defensar els valors comuns, la condició de ciutadania per a totes les persones que vivim juntes, la igualtat d’oportunitats i la igualtat de tracte, i mantenir-nos ferms contra tota forma de discriminació”.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta