El Procicat flexibilitza les mesures de determinades activitats de caràcter social

LLEIDACOM / REDACCIÓ
05-07-2021
 • El Procicat flexibilitza les mesures de determinades activitats de caràcter social

Atesa la situació epidemiològica actual de Catalunya, el PROCICAT ha aprovat una certa flexibilització de mesures que ha de permetre la represa de determinades activitats de caire social, amb subjecció a condicions que evitin l'aglomeració de persones i la interacció entre persones de diferents bombolles per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la població. Aquestes mesures s’apliquen a tot Catalunya i entre en vigor aquest dilluns 5 de juliol fins a l'11 de juliol, tots dos inclosos. 

Hostaleria i restauració

 • De 6 a 1 h ininterrompudament, segons llicència (menjar per emportar-se o a domicili inclòs)
 • Màxim 10 pesones per taula en les terrasses i de 6 persones a l'interior o la bombolla de convivència. 
 • Aforament del 100% a l'exterior i del 50% a l'interior. 

Comerç i empreses de serveis

 • Establiments comercials, mercats no sedentaris i centres comercials.
 • Aforament del 70% sense limitació de superfície de venda. 
 • Es permet  l'ús de zones recreatives, infantils i àrees de descans dels centres comercials. 
 • Horari: De 6 a 1 h, segons autorització habitual (no afecta els serveis essencials). 

Reunions i sortides

 • Es recomana no superar grups de 10 persones no convivents. Es permet el consum d'aliments i begudes en espais públics habilitats amb mobiliari urbà (àrees de descans, pícnic...)

Treball

 • Es recomana a les empreses públiques i privades, la reincorporació progressiva presencial als llocs de treball. 
 • Es recomana fomentar el teletreball sempre que sigui possible. 

Esport

 • Equipaments esportius a l'aire lliure i d'interior: tancament a la 1 h.
 • Aforament del 70%, a l'aire lliure i a l'interior. 
 • En espais tancats: accés sense cita prèvia però amb control d'accès i registre; amb ventilació reforçar, activitats grupals senselimitació de 10 persones i amb mascareta. Sense ventilació reforçada: activitats grupals de més de 10 persones i amb un 50% d'aforament. 
 • Piscines i vestidors: es poden utilitzar quan sigui necessari (preferentment per a usuaris de piscines).
 • Instal·lacions i equipaments esportius no supervisats: oberts
 • Competicions esportives: públic permès amb un 70% d'aforament. 
 • Màxim 3.000 persones, a l'aire lliure o en espais tancats, complint les condicions de ventilació reforçada, control de flux i accés reforçat, amb la certificació corresponent. Resta d'activitats: màxim 1.000 persones. 

En activitats amb aforament autoritzat de més de 15.000 persones es permet fins al 20% d'aquest aforament si: 

 • Es fan sectors independents de màxim 3.000 persones. 
 • Es preveuen mesures de circulació i de control d'accés que evitin aglomeracions. 

*Cal declaració responsable al Departament competent en esports i a l'ajuntament corresponent. 

Competicions estatals i internacionals de futbol i bàsquet professional: no s'hi permet públic.

Es permet públic en les competicions de la Liga de Futbol Professional i de bàsquet de l'ACB d'acord amb el que estableixi el Consell Superior d'Esports del Ministeri de Cultura i Esport. 

Es permet servei de restauració si hi ha establiments habilitats, amb les mateixes mesures del sector de restauració (en competicions i en equipament esportius a l'aire lliure i a l'interior)

Educació, lleure i intervenció socioeducativa

 • Infantil, secundària, batxillerat, cicles de grau mitjà i de grau superior i ensenyaments de règim especial reglats: plena presencialitat. 
 • Centres de formació d'adults, escoles oficials d'idiomes i escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d'Educació: mesures per reduir la presencialitat d'alumnes. 
 • Universitat: presencial fins a un màxim del 50% de l'alumnat de cada universitat simultàniament. 
 • Actes de graduació en centres universitaris: permesos, en les mateixes condicions que les activitats culturals. 
 • Activitats extraescolars, de lleure educatiu i inclusiu dirigides a persones amb discapacitats: permeses presencialment en totes les etapes. 
 • Activitats socioeducatives per a l'atenció de persones amb discapacitats, necessitats i vulnerables: permeses. 
 • Festes de final de curs i graduacions d'alumnes no universitaris: 

Exterior: màxim 500 persones, 2,5 m per persona, no cal públic assegut i es permet el consum de begudes i aliments en porcions individuals no compartides. 

Interior; màxim 250 persones, assegudes, màxim 50% d'aforament amb assistència de les famílies i sense consumir aliments ni begudes. 

 • Equipaments cívics: es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials fins a un aforament màxim del 70% amb obligació de ventilació reforçada mínima segons la normativa vigent. 
 • Formació viària: capacitació i reciclatge dels professionals, docència, cursos CAP, ADR, de sensibilització i de reeducació viària, formació reciclatge i perfeccionament de conductors. 
 • Consum d'aliments i begudes en espais públics: permès en els àpats a l'aire lliure en les sortides escolars, en les activitats d'intervenció socioeducativa i les activitats del lleure educatiu permeses. 

Cultura

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: aforament fins al 70%. 
 • Màxim 3.000 persones assegudes per sessió, a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació reforçada, control d'accessos i mobilitat. Resta d'activitats: màxim 1.000 persones. 
 • En activitats amb aforament autoritzat de més de 15.000 persones es permet fins al 20% d'aquest aforament si: 

Es fan sectors independents de màxim 3.000 persones. 

Es preveuen mesures de circulació i de control d'accés que evitin aglomeracions. 

*Cal declaració responsable al Departament competent en esports i a l'ajuntament corresponent. 

 • Biblioteques, arxius, galeries d'art: aforament fins al 70%. Es permeten les activitats culturals amb assistència de públic.
 • Tancament a la 1 h. Es permet servei de restauració si hi ha establiments habilitats, amb les mateixes mesures del sector de restauració. 
 • Activitats culturals fora de la programació habitual i altres activitats extraordinàries (gales, cerimònies d'entrega de premis, festivals...): permeses.
 • Activitats de cultura popular i tradicional: permeses si són estàtiques, en un espai perimetral o tancat, amb públic assegut i amb les mateixes limitacions d'aforament que les activitats culturals d'arts escèniques i musicals. Es permet el ball en espais habilitats i amb ús de mascareta. 
 • Festes majors, revetlles i altres festes populars: permeses si s'eviten les aglomeracions i es compleixen les limitacions de l'aforament de l'activitat i el pla sectorial corresponent. 

Oci nocturn

 • Obertura amb control d'accés i registre: aforament del 50% en espais interiors.
 • Es recomana ventilació reforçada.
 • Màxim grups de 6 persones a l'interior i 10 a l'exterior, mantenint 1,5 m de distància. 
 • Permès el ball en pista amb mascareta
 • Serveis complementaris de bar i de restauració a les discoteques, salons de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut, complint el pla sectorial: oberts. 
 • Tancament a les 3:30 h, més 30 minuts addicionals per al desallotjament. 
 • Altres activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats: permeses, amb mascareta. 

Altres limitacions

 • Actes religiosos i cerimònies civils: aforament del 70%
 • Màxim 3.000 persones assegudes, a l'aire lliure o en espais tancats, amb ventilació reforçada, control d'accessos i mobilitat. REsta d'activitats: màxim 1.000 persones. 
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo: oberts amb 70% d'aforament. 
 • 500 persones a l'interior i 1.000 a l'aire lliure o interior amb ventilació reforçada i control de flux i accessos. Grups de màxim 10 persones i separats 2 m entre ells. Es permet el servei de bar/restauració. Tancament a la 1 h.
 • Assemblees d'entitats esportives, culturals i associatives: permeses amb 70% d'aforament. 
 • 1.000 persones com a màxim o 3.000 si es fan a l'aire lliure o hi ha ventilació reforçada, control d'accessos i mobilitat. 
 • Tabac i assimilats: no es permet fumar a les àrees destinades al públic en esdeveniments o activitats de més de 1.000 persones a l'aire lliure. 
 • Taxi i vehicle de transport públic: sense limitació de passatgers. 
 • Parcs de jocs infantils, parc d'atraccions i fires: oberts, amb un aforament del 50% i amb restauració. 
 • Fires comercials, convencions i congressos: permesos amb el 70% d'aforament. 
 • Màxim 3.000 persones a l'aire lliure o en espais interiors, amb ventilació reforçada. Resta d'activitats: màxim 1.000 persones. 
 • Càtering: permès (a peu dret, amb aliments individuals i complint el pla sectorial)
 • Ventilació reforçada: es rebaixa de 20 a 12,5 l/s per persona. 

 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?