El Segrià obre el termini d'ajuts de menjador pel curs 2022-2023

REDACCIÓ
Publicat: 
26-05-2022
Actualitzat: 26-05-2022 2:00
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • El Segrià obre el termini d'ajuts de menjador pel curs 2022-2023

El Consell Comarcal del Segrià ha obert el termini per presentar sol·licituds per als ajuts individuals de menjador corresponents al curs 2022-2023. El termini es va obrir aquest dimarts i es tancarà el 10 de juny.

Les beques de menjador són ajuts sufragats amb fons públics destinats a l’alumnat en edat escolar obligatòria i en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat i qualsevol dels cursos de l’ensenyament de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris de la comarca del Segrià, que pertanyin a famílies en situacions socioeconòmiques precàries, independentment de la seva nacionalitat o origen.

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per instància genèrica ja sigui amb certificat digital (Instància General) o bé sense certificat digital (la sol·licitud i resta de documentació s'haurà d'adjuntar a l'apartat ‘Adjunteu documentació complementària’). Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, no seran vàlides. Pel que fa a la presentació presencial, es realitzarà directament als centres escolars, ja que el Consell Comarcal no disposarà d’atenció presencial. Tot i així, les treballadores socials del Consell destinen un horari d’atenció a cada municipi per oferir suport a les famílies que tinguin dificultats en la tramitació.

A l'hora d’emplenar la sol·licitud, cal tenir en compte que els sol·licitants de beca que cobrin la prestació d'ajut a l’habitatge de lloguer cal que aportin el certificat d’aquesta prestació de l’any 2021.

També és obligatori que els sol·licitants divorciats amb custòdia compartida que vulguin disposar de l’opció de gaudir de la beca pels seus fills/es els dos progenitors, facin la sol·licitud de forma conjunta els dos en una única sol·licitud; si només la demana un dels dos progenitors i la beca és concedida, només serà pel sol·licitant per la setmana que convisqui amb els beneficiaris de la beca. Un cop comenci els curs escolar, s’haurà d’aportar a l’escola una planificació de la custòdia de tot el curs 2022-2023.

En aquests casos de custòdies compartides, en el cas que posteriorment a la tramitació de l’ajut amb un sol progenitor l’altre progenitor també el vulgui sol·licitar, es farà una nova valoració. Aquesta revisió pot comportar canviar el resultat de l’ajut que s’havia obtingut amb la valoració d’un únic progenitor, i per tant denegar la sol·licitud de beca pels dos progenitors.

En les sol·licituds amb progenitors separats/divorciats ja sigui amb custòdia compartida o no, cal que s’emplenin correctament totes les caselles i és molt important especificar la quantitat de pensió d’aliments cobrada a favor dels infants durant l’any 2021.

Altres particularitats són que, en cas de famílies que tinguin fills en diferents escoles, han de fer una única sol·licitud per a tots els fills, especificant l’escola de cadascun d’ells; els alumnes que realitzin educació compartida en dues escoles, cal posar les dues escoles a la sol·licitud; i en cas de famílies que cap dels dos progenitors disposa de DNI/NIE i sol acrediten passaport, s’ha d’adjuntar informe social de caràcter econòmic on constin els ingressos obtinguts a l’any 2021 (informe emès per serveis socials).

Si la documentació aportada en altres sol·licituds està vigent, no cal tornar-la aportar de nou, sol marcar la creu en la sol·licitud. Si la documentació aportada en cursos anteriors està caducada, caldrà adjuntar-la.

És molt important signar la sol·licitud els majors de 18 anys. En cas que la unitat familiar no hagi sofert cap variació respecte de cursos anteriors, cal posar la creu en la casella corresponent (darrera la sol·licitud).

Podeu trobar més informació, consultar les bases descarregar-vos el formulari de sol·licitud a: https://www.segria.cat/arees/ensenyament/projectes/ajuts-individuals-de-...

Comparteix

També t'interessarà