El Segrià Sec impulsa un pla pioner de gestió de la biomassa per produir Biocarbó

REDACCIÓ
15-12-2021
  • El Segrià Sec impulsa un pla pioner de gestió de la biomassa per produir Biocarbó

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec treballa en un pla pilot que permeti la gestió de la biomassa per produir Biocarbó. El Biocarbó és un producte sostenible, resultat de sotmetre els residus de biomassa a altes temperatures en un entorn amb absència o baix contingut d’oxigen. El resultat és un recurs 100% natural, amb un alt contingut en carboni orgànic, molt porós, lleuger i estable. A més, a diferència d’altres alternatives com la torba, es tracta d’un producte renovable i de proximitat que comporta millores en la productivitat i salut i benestar dels cultius i animals.

El Segrià Sec compta amb dos espais naturals protegits de gran valor que a dia d’avui no gaudeixen d’unes condicions òptimes de cura i conservació. A través d’aquest projecte es busca protegir-los i millorar la gestió forestal de la zona, evitant així el risc d’incendis forestals. A més, es donaria una sortida sostenible a la gran quantitat de residus de poda que es generen a la superfície agrícola del Segrià Sec i que actualment no s‘aprofiten.

El Biocarbó és un material amb aplicacions en àmbits tan diversos com l’agricultura, la jardineria, la ramaderia, la reforestació, la construcció, el compostatge, la depuració d’aigües i la regeneració i descontaminació de sòls i aigües. L’ús de Biocarbó permet un ús més eficient de l’aigua de reg al potenciar la retenció hídrica del sòl fent-lo més resilient i capaç de fer front a episodis de sequera severs, minimitzant així la pèrdua de collita. En la mateixa línia, redueix l’impacte dels fertilitzants al sòl millorant-ne la fertilitat i permetent un productivitat més elevada. Pel que fa al sector ramader, l’ús del Biocarbó contribueix a millorar la gestió de les dejeccions i, entre d’altres, permetria reduir les malalties de les potes dels animals estabulats en absorbir la humitat del jaç dels ramats.

El Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic de les Nacions Unides (IPCC) reconeix el gran potencial de la producció de Biocarbó per mitigar el canvi climàtic. En aquest sentit, diferents estudis assenyalen que la producció sostenible d’aquest material a nivell mundial suposaria retirar anualment de l’atmosfera l’equivalent al 12% de totes les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec està treballant intensament en aquest pla pioner amb l’objectiu de protegir la superfície agrícola de la zona, oferint un producte d’alta qualitat respectuós amb el medi ambient i que promogui una economia circular agroramadera, sostenible i social obrint una nova via de comercialització de restes vegetals poc valoritzades fins ara. La proposta s’ha presentat ja a la Diputació de Lleida i delegació de la Generalitat a Lleida per tal d’obtenir el finançament necessari per fer realitat el projecte. 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta