Es presenta a Lleida el nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència

REDACCIÓ
03-12-2019
  • Es presenta a Lleida el nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència
  • Es presenta a Lleida el nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència
  • Es presenta a Lleida el nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència

El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han presentat aquest dimarts a Lleida el nou ‘Protocol d’actuació davant de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’, que actualitza el que estava vigent des de 2008. El protocol vol promoure la prevenció, la detecció precoç, l’atenció integral i la rehabilitació d’infants i adolescents afectats, incidint sobre les situacions de risc, així com el bon tracte integral als infants i adolescents des de l'àmbit sanitari.

El protocol pretén sensibilitzar els professionals sobre la importància d'una visió global i integradora; incentivar una actitud proactiva dels professionals sanitaris en la prevenció i actuació; donar a conèixer les novetats del nou protocol; escenificar el rol dels diferents nivells assistencials i perfils dels professionals, i emfatitzar l’actuació conjunta i coordinada. 

El document defineix indicadors de sospita per avaluar si s'està davant d'un cas de maltractament, tot reduint el marge d'interpretació subjectiva, i estableix quines actuacions (proves, exploracions físiques, entrevistes), circuits i tractaments s’han de seguir en funció de la gravetat dels fets. També incorpora especificitats per a l’abordatge del maltractament prenatal i del maltractament dels infants en els primers mesos i anys de vida, així com estratègies per evitar la victimització secundària dels infants i adolescents afectats, mitjançant una actuació mínima, ràpida i especialitzada, que no prolongui el seu patiment de manera innecessària.

En aquest sentit, es presenta com a novetat que aquest document tracta l’actuació en l’acompanyament de la dona gestant per evitar les situacions que poden comportar maltractament prenatal, i esperona en l’actuació conjunta i coordinada dels diferents àmbits assistencials i professionals. 

Aquesta guia preveu, a més, la promoció d'equips funcionals d’experts en el territori que actuïn de referents per a la formació i la detecció dels casos més greus, la formació dels professionals sanitaris, i el desenvolupament d’un apartat a la història clínica informatitzada d’atenció primària que permeti el registre i la connexió amb el Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI), per millorar l'efectivitat de les actuacions.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Carregant...
Load next