Fre a l'arribada d'adolescents sense família

L.G.
06-01-2021
  • Fre a l'arribada d'adolescents sense família

Les comarques lleidatanes han registrat un descens en l’arribada de menors estrangers no acompanyats des de l’inici de la pandèmia de coronavirus. Segons les dades publicades per la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, actualment la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) té sota la seua tutela un total de 617 adolescents immigrants. El 2020, es van registrar 159 nous expedients de tutela a la província de Lleida, davant dels 367 que es van iniciar el 2019, la qual cosa representa un descens del 56,6%.

Sens dubte, les restriccions a la mobilitat són la principal causa d’aquesta caiguda de les arribades de joves sense referents familiars. Un descens que s’ha experimentat durant tots els mesos des de l’inici de la pandèmia, sobretot durant la vigència del primer estat d’alarma, però que s’ha mantingut durant tot el 2020.

De fet, al desembre es van obrir 13 expedients nous de tutela a les comarques lleidatanes, davant dels 33 del mateix mes d’un any abans.

Majoritàriament, són homes, el 98,1%, que estan sota la tutela de la DGAIA. Per edats, el 54,6% ja tenen 18 anys o més, per la qual cosa haurien d’estar fora del sistema, però la Generalitat n’allarga la protecció per poder contribuir a la seua inserció laboral i social. El 29,7% tenen 17 anys i el 10,6%, 16 anys.

Per procedència, el 64,8% venen del Marroc i el 21%, de l’Àfrica subsahariana. Segons les dades de la conselleria, aquests joves i menors estrangers representen el 54,2% del total de menors tutelats per la Generalitat a les comarques lleidatanes i el 72,8% dels que compten amb una plaça residencial en el sistema de protecció a la infantesa.

En el conjunt de Catalunya, un total de 3.479 d’aquests joves estan tutelats.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta