ℹ️ Comença la nova realitat a Catalunya

REDACCIÓ / ACN
15-10-2021
 • ℹ️ Comença la nova realitat a Catalunya
  Peu de foto: 
  Imatge d'arxiu (ACN)

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat l'eliminació de gairebé la majoria de restriccions d'aforament encara vigents a la restauració, la cultura, l'esport exterior, les universitats i els congressos. Se suprimeix també el límit màxim d'assistents a esdeveniments i el nombre màxim de comensals per taula a la restauració, així com la distància entre aquests. La resolució concreta que tampoc hi haurà limitacions horàries en el desenvolupament de les activitats. On sí es mantenen limitacions d'aforament és en equipaments esportius tancats, on serà del 80%, i a l'oci nocturn, del 70%. La resolució afirma que la situació epidemiològica actual permet fer un avançament "significatiu".

La resolució detalla que l'Rt es troba per sota d'1 i amb una tendència decreixent i afegeix que també baixen les hospitalitzacions. Per tot plegat, Salut justifica que es pot fer un pas endavant important en el nou procés de desescalada iniciat en les darreres setmanes. A continuació us detallem totes les restriccions vigents:Mesures d’higiene i ús de la mascareta

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva:

 • MASCARETA: Ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres entre persones no convivents en espais oberts.
 • Es recomana utilitzar-la en espais privats, tant oberts com tancats, quan s'estigui amb persones amb les que no es conviu.
 • HIGIENE: Higiene freqüent de mans. Evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.
 • ESPAIS OBERTS / VENTILATS: Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats. Ventilació correcta dels espais tancats. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

Àmbit territorial i de mobilitat

 • Sense restriccions.

Horaris de tancament

 • L'horari d'obertura al públic és l'horari habitual corresponent a cada activitat.
 • No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Àmbit social

 • Es recomana que les reunions no superin les 10 persones, llevat que es tracti de convivents. 
 • Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Distància física interpersonal de seguretat.
 • No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en grup a l'espai públic. Excepte les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

Àmbit educatiu

 • Sense restriccions en l'aforament de les escoles, instituts i universitats.
 • Consulta les mesures per als centres educatius al Pla escolar curs 2021-22.

Transport públic

 • Oferta al 100%.
 • S'ha de portar la mascareta en tot moment.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit comercial

 • Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.
 • En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta.
 • Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades. 
 • Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • Sense restriccions.
 • Es permet el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • No hi ha límit de persones per taula ni mínim de distància entre taules.
 • Horari: l'habitual del sector, fins a les 2.30h com a màxim i 30 minuts afegits els divendres, dissabtes i vetlla de festius).

Àmbit cultural

 • Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Les activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Congressos, convencions i fires comercials

 • Sense restriccions.

Mesures a seguir:

 • Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones:
 • En espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Àmbit esportiu

 • Aforament al 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 80% (en aquest cas, el públic sí que pot ser del 100%).

Mesures a seguir:

 • En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.
 • Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.
 • No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

 • S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis
 • Es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • S'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions. 

Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones

Aforament del 100% excepte en instal·lacions o equipaments en espais tancats, que és del 80% (en aquest cas, el públic sí que pot ser del 100%).

 • En instal·lacions o equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
 • En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.
 • A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
 • El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments.
 • Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).
 • S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

Oci nocturn

Aforament del 70% es espais interiors

 • Per accedir als locals cal presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. Els  locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir sense cap requisit d'entrada.

Mesures a seguir:

 • No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.
 • S'ha de garantir la ventilació mínima establerta i es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.
 • Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal
 • mínima.
 • Ús de mascareta obligatori quan no es consumeix
 • S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les
 • aglomeracions.
 • Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Actes religiosos i cerimònies civils

Sense restriccions (inclosos casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres)

Mesures a seguir:

 • Garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Controlar les aglomeracions
 • Mantenir la distància interpersonal establerta en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sempre que no s'afecti el dret d'entrar, romandre i sortir de l'espai per a l'exercici de l'activitat.
Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Com afrontes l'arribada del setembre?