ℹ️ La nova figura del responsable de seguretat sanitària als col·legis electorals

REDACCIÓ
11-02-2021
  • ℹ️ La nova figura del responsable de seguretat sanitària als col·legis electorals
  • ℹ️ La nova figura del responsable de seguretat sanitària als col·legis electorals

Els i les responsables de seguretat sanitària del col·legi electoral, una persona per cada local, vetllaran per la seguretat sanitària d’aquest durant les eleccions del 14 de febrer. En conseqüència, podrà romandre al local i prendre decisions respecte del seu àmbit de competència. En cas de considerar-se necessari, podrà disposar de col·laboradors que l’ajudin en les seves funcions, romanent aquesta persona com a única responsable del local.

Les seves funcions són:

  • Controlar l’accés al col·legi electoral ordenant els votants, organitzar les cues i el flux dels votants dins del col·legi, mantenir les distàncies de seguretat, assegurant l’entrada i sortida dels accessos correctes, amb l’objectiu d’evitar la formació d’aglomeracions.
  • Garantir la prioritat d’accés al col·legi electoral d’aquelles persones pertanyents a col·lectius vulnerables.
  • Garantir el compliment de l’obligació d’ús de la mascareta en tot moment.
  • Garantir la neteja de mans dels electors i evitar el contacte entre persones.
  • En cap cas tindran atribucions relatives al desenvolupament del procés electoral i, en aquest entorn actuaran amb l’autorització o sol·licitud dels o les presidentes de les meses electorals.
  • En cas que al llarg del dia de la jornada electoral hi hagi algun incident relatiu a seguretat sanitària, el/la responsable de seguretat sanitària del local electoral ha de contactar amb el o la responsable COVID-19 de l’Administració local i/o amb els Mossos d’Esquadra.

ℹ️ Protocols de seguretat: Covid-19 i eleccions segures


Organització de les cues i accés al local electoral

Una de les principals tasques de les persones responsables de seguretat sanitària serà el control i organització de les cues de votants per accedir als centres de votació. Entre d’altres, comprovaran que a les cues, que es faran a l’exterior tant com sigui possible, es mantingui la distància de seguretat d’1,5 metres. Com a complement als cartells informatius i senyalitzacions que hi haurà als col·legis, també informaran als electors sobre les instruccions i mesures de seguretat per a l’accés als locals a mesura que vagin arribant: mantenir la distància, l’ús obligatori de la mascareta, la neteja de les mans... Aquesta figura també serà l’encarregada d’assegurar l’entrada i la sortida dels votants pels accessos correctes, amb l’objectiu d’evitar que en cap moment es produeixin aglomeracions.

En cas d’identificar una persona d’un col·lectiu vulnerable, per la seva edat avançada o altres factors visibles, o que aquesta persona s’identifiqui voluntàriament com a tal, el responsable de seguretat sanitària la situarà en una cua separada de la principal i li donarà prioritat d’accés a l’espai de votació. Tot i això, els responsables de seguretat sanitària no podran preguntar a cap persona sobre el seu estat de salut, ni si aquesta és positiva, simptomàtica o contacte d’algun positiu. A més, en cap cas tindran atribucions relatives al desenvolupament del procés electoral.

Pel que fa a l'accés al local, es permetrà que hi hagi un votant esperant a l’interior de l’espai de votació mentre una altra persona està votant, sempre que es puguin garantir les distàncies de seguretat i no hi hagi creuaments en l’accés i sortida. En el cas d’espais de votació petits, només podrà ser a l’interior l’elector i no podrà haver-hi cap elector o electora esperant.

Ús de la mascareta i higiene de mans

Una altra tasca essencial de les persones responsables de seguretat sanitària serà garantir el compliment de l’obligació d’ús de la mascareta en tot moment, excepte en els casos que puntualment pugui ser incompatible amb la identificació de les persones o per raons de seguretat o d’impossibilitat d’ús per patologies dels electors. També garantiran la neteja de mans dels electors i evitaran el contacte entre persones, i controlaran que es ventili constantment l'espai de votació.

En cas que al llarg del dia de la jornada electoral hi hagi algun incident relatiu a la seguretat sanitària del col·legi, la persona responsable de seguretat sanitària del local electoral haurà de contactar amb una altra figura que és novetat dels comicis d’enguany, la del responsable COVID-19 de l’Administració local, i, en cas que calgui, amb els Mossos d’Esquadra.

Selecció per part dels ajuntaments

Qui seran les persones de seguretat sanitària? Aquesta és una qüestió que serà de lliure decisió per part dels ajuntaments, que podran seleccionar la persona d’entre el seu propi personal o bé personal extern. En tot cas, es recomana que tingui experiència en l’atenció al públic, en l’organització d’esdeveniments o en prevenció i gestió de riscos.

Es pot consultar més informació sobre el procediment d’actuació dels responsables de seguretat sanitària dels col·legis electorals aquí.


Més informació al web parlament2021.cat

Comparteix

També t'interessarà