Jornada de formació “ Les Violències Sexuals a l’Esport”

REDACCIÓ
25-03-2021
  • Jornada de formació “ Les Violències Sexuals a l’Esport”

La Jornada formativa “Les violències sexuals a l’Esport” organitzada pel Consell Català de l’Esport s’emmarca en les actuacions previstes en el Programa Dones i Esports i forma part del Pla de Formació Continuada de l’Escola Catalana de l’Esport. Té com objectiu aportar coneixements per permetre, a les entitats esportives i als professionals que hi treballen, conèixer, reconèixer i actuar front la violència sexual en entorns esportius. Es revisaran entre d’altres els conceptes d’agressió, abús i assetjament sexual, les diferents formes que pren la violència sexual, les situacions de risc que es donen en entorns esportius i el procés de preparació de la víctima i l’entorn per part de la persona agressora.

Les violències afecten tant a la infància i adolescència com a joves i persones adultes i tenen un impacte emocional i jurídic diferent en cada edat i cada persona. A la jornada es parlarà amb especial atenció a les violències exercides contra menors d’edat, infants i joves esportistes, perquè són col·lectius d’especial vulnerabilitat.

A la Jornada es presentarà la Guia per a persones adultes: “La violència sexual a l’Esport : (Re)conèixer, parlar i actuar”, elaborada i publicada pel Consell Català de l’Esport que es constitueix com una eina bàsica i de referència per a la conscienciació, visibilització i elaboració de plans d’actuació que treballin envers la prevenció, la detecció i l’abordatge de la violència sexual en contextos esportius. El document es nodreix de les valuoses aportacions de testimonis que n’han estat víctimes, d’entitats de referència i assessorament en la matèria, i de publicacions, projectes i recerques que han impulsat institucions i universitats catalanes, estatals i internacionals, amb la col·laboració, algunes d’elles, de la pròpia Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física.

Les persones expertes que intervindran proposaran a les entitats actuacions que poden dur a terme en aquest àmbit i donaran pautes orientatives davant la possible revelació de casos, i exposaran les línies i serveis d’atenció existents a Catalunya i els treballs, bones pràctiques i estudis existents.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?