La campanya agrària 2022 a Lleida reforça l'atenció a les persones que hi busquin feina

REDACCIÓ
Publicat: 
28-04-2022
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • La campanya agrària 2022 a Lleida reforça l'atenció a les persones que hi busquin feina
    Peu de foto: 
    Generalitat de Catalunya

El Pla de treball de la campanya agrària 2022 a Lleida posa l’accent en les accions i mesures per fer front a la situació de les persones migrades que busquin feina a la campanya agrària i que es trobin en situació de vulnerabilitat. Així ho ha explicat aquest dimecres el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, després de presidir la reunió de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària, en el marc de la qual s’ha aprovat el Pla de treball, impulsat per la Delegació del Govern.

Solé ha assenyalat que, amb la intenció de “garantir els drets individuals de les persones”, el pla incideix en la necessitat de resoldre situacions com les pernoctacions al carrer per manca d’allotjament i l’aparició d’assentaments irregulars, així com de facilitar cobertura de les necessitats bàsiques i assessorament i supervisió de mesures preventives Covid-19, entre altres. La voluntat, segons Solé, és que les mesures contra la vulnerabilitat i el sensellarisme que es puguin adoptar serveixin per resoldre’ls “no només de cara a la campanya d’enguany sinó, de manera ferma, de cara al futur”.

Entre les mesures que preveu el Pla de treball de la campanya agrària 2022 a Lleida per al tractament de la vulnerabilitat destaca la constitució d’una Comissió per a la vulnerabilitat, que estarà integrada per personal tècnic dels serveis socials dels consells comarcals i de l’Ajuntament de Lleida, i dels departaments de Salut, Drets Socials i Igualtat i Feminismes, amb la col·laboració de Creu Roja i Mossos d’Esquadra. Aquesta comissió, que es reunirà periòdicament per coordinar l’atenció, el seguiment i la detecció de necessitats de les persones temporeres i de les persones que es puguin trobar en assentaments, farà les tasques d’identificació d’assentaments i la seva ocupació, cobertura de necessitats bàsiques (aliments, kits d’higiene, roba...), suport puntual en necessitat de traduccions, mediació, assessorament i supervisió de mesures preventives relatives a la Covid-19 i sensibilització de vacunació, i tramitació targetes sanitàries individuals, si s’escau.

Per altra banda, des de diferents departaments de la Generalitat es treballa per dotar de recursos als ens locals, consells comarcals i a l’Ajuntament de Lleida per a l’atenció a persones amb contracte temporal i assistència a persones que no disposin d’allotjament regular.

També s’establirà un Pla de coordinació i treball amb l’equip de vacunació per promoure la vaccinació contra el coronavirus i l’administració de dosis addicionals als col·lectius vulnerables i de difícil captació.

Bernat Solé ha volgut deixar ben clar que, malgrat que durant la campanya agrària es produeixi un repunt del sensellarisme, aquest és “una realitat social global i estructural que no és ni provocada ni està directament vinculada a l’activitat de la campanya agrària”. Per aquest motiu, el sensellarisme s’ha d’afrontar “des d’un enfocament transversal que va molt més enllà del que es refereix a la campanya agrària”. “Ni l’activitat agroalimentària és la causant del sensellarisme ni aquest és un element propi de l’activitat de la campanya agrària”, ha reblat. Solé ha apuntat que, de la mateixa manera que un fenomen global com la pandèmia pel coronavirus va ser inclòs en el pla de treball de la campanya anterior “perquè, sense originar-lo, hi tenia incidència”, en el pla d’enguany hem volgut posar èmfasi en les mesures per combatre la vulnerabilitat i el sensellarisme “perquè, també sense provocar-los, hi son presents, amb persones que es troben en situació administrativa irregular i amb altres que estan en procés de recerca de feina i no la troben, per exemple”.

Mapa d’allotjaments

Amb aquesta voluntat de fer front a la vulnerabilitat, i davant la demanda del sector de destinar recursos a la construcció de nous allotjaments i a la rehabilitació i ampliació dels existents, la Delegació del Govern, en col·laboració amb els actors implicats en la campanya, està elaborant un mapa actualitzat dels allotjaments col·lectius públics i privats disponibles a la vegueria de Lleida. Aquest mapa ha de permetre conèixer en tot moment la xarxa d’equipaments disponible, la seva ubicació, la capacitat d’allotjament i, en el seu cas, el nivell d’ocupació que es vagi registrant. Amb aquesta informació es podrà fer un diagnòstic de les necessitats en aquest àmbit a fi de contribuir al disseny de línies d’ajuts per part del Govern adreçats a la construcció i ampliació d’aquests equipaments.

Per a l’elaboració d’aquest mapa d’allotjaments ja iniciat, es comptarà amb la col·laboració dels agents dinamitzadors del SOC un cop incorporats.

Contractació de persones amb plans d’ocupació del SOC

Per la convocatòria de 2022, el SOC incrementarà el nombre de persones dinamitzadores contractades, que passaran a ser 74, vint més que a la passada campanya, la qual cosa permetrà de disposar-ne a 14 municipis, conc més que el 2021. D’aquests agents, 55 es destinaran als ajuntaments, 8 als consells comarcals i 11 a organitzacions agràries i agents socials. Per altra banda, el SOC reforçarà la seva formació per dur a terme les tasques assignades. Els agents contractats s’incorporaran a partir de finals de maig i, com en la campanya de l’any passat, els contractes tindran una durada de sis mesos.

Ajuts a la contractació de proximitat amb allotjament

El SOC seguirà oferint enguany ajuts a la contractació de proximitat amb allotjament. Els contractes han d'estar formalitzats amb persones desocupades o persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació i empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on hagin de realitzar els treballs agrícoles, o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l'empresari dins d'aquest radi. Han de ser d'entre una i quatre setmanes, a jornada completa. Els contractants podran rebre 90 euros (40 més que en la campanya anterior) per setmana per cada contracte laboral formalitzat mitjançant el SOC sota aquelles condicions.

Context no Covid

La marcada reducció de la incidència de contagi i la menor gravetat dels casos de Covid, gràcies, entre altres factors, a l’alt percentatge de vacunació de la població, ha permès plantejar una campanya agrària en un context de normalitat, no determinat per la pandèmia.

Les actuacions aquest any es preveuen, a hores d’ara, amb menys intensitat d’intervenció que l’any anterior, però modulables en funció del tipus de resposta que calgui donar davant d’un eventual canvi de la situació epidemiològica i, per tant, sense perdre de vista que s’ha de seguir sent prudents respecte a l’evolució de la pandèmia, s’han de respectar els protocols i cal estar amatents a l’evolució de la situació de la Covid.

D’acord amb els nous protocols, se seguiran disposant de programes de prevenció primària i formació enfront la Covid, algunes sota demanda d’entitats o institucions; es farà supervisió i assessorament sobre les mesures preventives a les centrals hortofructícoles; s’establirà una comissió de vacunació per consensuar i realitzar seguiment de la vacunació als treballadors de la campanya agrària, i es fixarà un circuit per a la programació i administració de la vacuna a les persones treballadores del sector agrari, on s’inclogui el coneixement previ de l’estat immunitari per poder adoptar l’estratègia de vacunació més adequada en cada cas; es farà estudi i seguiment de casos, contactes i brots relacionats amb la campanya agrària, i es revisarà la vigència dels convenis signats i la renovació si s’escau de la signatura d’aquells que hagin vençut.

L’efecte de les gelades

El director dels Serveis territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Ferran de Noguera, ha explicat que, a falta de dades definitives, els danys de les gelades de primers d’abril a la vegueria de Lleida sobre els cultius de fruita de pinyol, de llavor i ametllers podria situar-se al voltant del 70% de mitjana. Noguera ha indicat que aquesta afectació “podria fer disminuir en percentatges similars les necessitats de ma d’obra”. La campanya del 2021 va requerir unes 30.000 jornades laborals (de 8 hores) de treballadors/res temporers, comptant-hi la feina al camp i a les centrals hortofructícoles. En aquest sentit, Bernat Solé ha afegit que cal que administracions i sector actuïn per evitar l’efecte crida de l‘arribada de persones que busquen feina en una campanya que veurà molt escapçada la necessitat de treballadors temporers.

Solé ha especificat que, en qualsevol cas, el contingut del pla de treball de la campanya agrària d’enguany s’haurà d’adaptar i ajustar en funció de les necessitats de la campanya, condicionades per les inclemències meteorològiques.

Per altra banda, Noguera ha afirmat que la conselleria i el sector estan estudiant l’aplicació de diverses mesures per ajudar a fer front als danys de les gelades.

La Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària està formada pels directors/res i altres responsables dels serveis territorials dels departaments de la Generalitat implicats i per representants de la Diputació de Lleida, de l’Ajuntament de Lleida i dels municipis del Baix Segre, dels consells comarcals, de la Subdelegació del Govern central, de les organitzacions agràries i sindicats, d’Afrucat, de la Federació Cooperatives Agràrie

Comparteix

També t'interessarà