La covid agreuja l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat

ACN
06-07-2021
  • La covid agreuja l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat

La pandèmia ha provocat un pas enrere en quant a accessibilitat per a les persones amb discapacitat. Així ho alerta un informe elaborat per ECOM, que apunta que la pandèmia ha invisibilitzat encara més el col·lectiu i ha posat en evidència les mancances, ja que quan es prenen decisions amb caràcter d'urgència no sempre es té present aquest col·lectiu. ECOM va atendre el 2020 508 consultes, 121 per vulneracions de drets. El gruix sobre el dret al treball (32%) i el dret a l'habitatge (20%), seguits dels de participació en activitats culturals, de lleure i esportives (17%), a l'accessibilitat i la mobilitat (11%), a un nivell de vida adequat i de protecció social (7%), a la salut (6%), a viure de forma independent (5%) i a l'educació (2%).

Un 87% dels 212 enquestats per l'entitat van assegurar que els protocols elaborats per la pandèmia havien estat dissenyats per a un perfil majoritari i els excloïa. Entre d'altres, critiquen la mana d'informació accessible, la suspensió d'alguns serveis vitals per a ells i l'empitjorament de la seva situació laboral i social.

Pel que fa al dret a l'accessibilitat i a la mobilitat personal, l'informe assegura que la mobilitat i accessibilitat de l'espai públic ha reculat, especialment davant la reducció de l'oferta de transport públic i l'urbanisme tàctic implementat. En concret, afirma que mesures com l'eixamplament de terrasses o l'increment d'entrades a les escoles no sempre han tingut en compte les persones amb discapacitat, que sovint s'han trobat amb més obstacles. La modificació dels circuits d'entrada i sortida en establiments però principalment en el transport públic també hi ha anat en contra.

Un altre dret vulnerat ha estat el de viure de forma independent i a ser inclòs en comunitat, sobre el que ECO ha rebut 70 consultes, sis per vulneració. El 67% de les queixes han estat en relació amb protocols de prevenció de la pandèmia i el 16% per mala praxis en la gestió dels centres residencials. En concret, s'ha denunciat el tancament d'alguns serveis d'assistència personal i atenció domiciliària.

L'informe apunta també que els centres residencials han estat els llocs de més contagis i això ha fet que els usuaris no veiessin reconeguts els seus drets com la resta de ciutadans. De fet, el 74% dels enquestats creu que durant l'estat d'alarma l'administració no ha proporcionat mesures específiques per garantir el dret a l'autonomia personal de les persones amb discapacitat.

Pel que fa al dret a l'habitatge, l'entitat va rebre 60 consultes, 24 sobre vulneracions. El 58% van ser per problemes amb la comunitat de veïns, el 29% per risc d'exclusió residencial i el 13% per problemes amb la propietat. L'informe destaca que el 71% de les vulneracions detectades han estat produïdes per l'actitud d'alguns propietaris i per la comunitat de veïns.

En clau de pandèmia, la covid ha agreujat la problemàtica de l'habitatge. El 83% dels enquestats creu que des de l'administració no s'han proporcionat els ajuts i prestacions suficients per pal·liar els efectes de la covid-19 en aquest àmbit.

En l'àmbit educatiu, ha rebut 23 consultes, tres per vulneració. El 67% han estat per manca d'adaptacions de material i el 33% per problemes d'accés a beques. L'informe assegura que l'alumnat amb discapacitats no va disposar de les adaptacions curriculars des de l'inici de l'estat d'alarma. També menciona que la situació va aturar activitats educatives presencials molt importants per l'educació inclusiva.

També s'ha vist vulnerat el dret a la salut, amb set consultes sobre 22 que així ho indiquen. El 86% de les queixes són pels protocols de prevenció de la pandèmia i el 14% per la manca d'accessibilitat en material sanitari. Entre aquestes queixes hi ha hagut la manca d'informació, la manca d'acompanyament als pacients, la dificultat per contactar amb els centres d'atenció primària i el no entendre característiques concretes per permetre acompanyaments en hospitals o sortides al carrer, entre d'altres.

Sobre el dret al treball, amb 62 consultes i 39 sobre vulneracions. El 54% dels que treballava abans de l'estat d'alarma ha vist empitjorada la seva situació laboral, ja sigui per una reducció d'horari, per un expedient o perquè no se'ls ha renovat. A més, un 83% dels treballadors amb discapacitats enquestats per ECOM no s'ha pogut acollir al teletreball ja que el tipus de feina no ho permetia. Problema al que se suma la manca de dispositius. A més, les valoracions del grau de dependència es van aturar i moltes persones no van poder accedir a llocs reservats.

Per últim, s'ha vist alterat l'accés a equipaments culturals o esportius. El 75% de les queixes rebudes van ser pel tancament de centres esportius i dubtes en els protocols i el 25% per manca d'accessibilitat a l'hora de demanar la cita prèvia. Entre d'altres, l'informe posa sobre la taula manca d'informació i de sensibilitat sobre si les persones que necessiten fer una activitat esportiva per salut la podien fer o no i en quines condicions. A més, els professionals com assistents afectats per ERTO van suposar que hi hagués menys oferta d'activitats inclusives.

Davant de tot això, l'organització ha reclamat incrementar la inversió en serveis sanitaris, garantir l'atenció equitativa, avançar en la construcció d'un model d'atenció integrada social i sanitària i concebre les polítiques socials des de la perspectiva de la diversitat, assegurant l'accés del col·lectiu a tots els mitjans. A més, apunta que és urgent aprovar el Decret d'Accessibilitat a Catalunya i dotar-lo de pressupost suficient.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta