La Paeria i el Banc de Recursos fomenten la sostenibilitat i la reducció de residus

REDACCIÓ
20-01-2022
  • Preview Façana Paeria Lleida
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu (Miquel de Santiago)

La Comissió Informativa per les polítiques de gestió dels Drets de les persones i relació amb la comunitat ha informat del conveni de col·laboració entre la Paeria i la Fundació Banc de Recursos per sensibilitzar sobre el malbaratament i l’ús raonable i responsable de béns materials. L’objectiu és promoure el consum racional i la reutilització, aportant una segona vida útil dels recursos materials i humans del planeta i canalitzar els excedents cap a sectors amb menys recursos. Tot això, a l’hora que es realitza la tasca de difusió a la ciutadania dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i tenint de base l'11 i el 12, que fan referència a Ciutats i comunitats sostenibles i producció i consum responsables.

En aquesta direcció, l’Ajuntament podrà cedir gratuïtament a la fundació material que estigui en desús per donar-li una segona vida útil. En el cas de material informàtic o tecnològic, el Parc Científic i Tecnològic de Gardeny el revisarà, a través del TIC (Tecnologia de la Informació i la Comunicació), per a la seva reutilització. El Banc de Recursos publicarà a la seva pàgina web el material excedent i el coordinarà per derivar-lo a entitats socials i benèfiques. La Fundació practica el que es coneix com a economia circular, facilitant mitjans i recursos a les entitats socials perquè puguin assolir els seus objectius.

La Comissió ha donat a conèixer, en l’àmbit de Cooperació, la justificació de la concessió extraordinària per l’impuls de l’espai de coordinació i participació del teixit solidari a les Terres de Lleida 2020 a la Coordinadora d’ONGD i aMS. També s’ha donat compte de l’addenda al conveni de col·laboració amb la Diputació de Lleida per al foment de la solidaritat i la cooperació internacional a Lleida o les subvencions a projectes de coop

Ajuts a famílies

Pel que fa a ajuts a famílies, en aquesta primera comissió informativa del 2022 s’ha donat compte dels 14.778,42 euros que s’han destinat des de la Regidoria de Persones, Comunitat i Agenda 2030. Majoritàriament, són en concepte d’habitatge i d’atenció a la infància.

Subvencions per potenciar l’èxit educatiu de l’alumnat

La presidenta de la Comissió, Sandra Castro, ha informat de la preparació de la primera convocatòria per aquest 2022 de subvencions per potenciar l’èxit educatiu en el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE). És per promoure activitats i projectes escolars, extraescolars i per a famílies, que es dirigeixen a centres educatius i a AMPAS dels centres públics i concertats del PEE, d’educació infantil, primària i secundària de Lleida. L’àrea d’Educació de la Paeria treballa per afavorir l’èxit educatiu de l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral, alhora que fomenta la convivència i la cohesió social. La convocatòria s’obre per a activitats que es facin durant el 2n i 3r trimestre del present curs escolar i contempla tallers coeducatius, d’hàbits saludables o per a famílies (d’educació emocional o competències digitals), entre altres.

Proposta d’acords del Comú sobre Informes de Vulnerabilitat

L’ordre del dia de la comissió ha inclòs la proposta de resolució sobre informes de vulnerabilitat, presentada pel Comú de Lleida, i que ha estat aprovada per unanimitat. El document planteja acordar que els serveis socials municipals redactin i lliurin els informes de vulnerabilitat de les famílies que ho demanin, conforme els criteris legalment previstos, en tots aquells casos que aquests documents siguin requisit per a valorar la situació de vulnerabilitat de la unitat familiar, en el termini màxim de 15 dies a comptar des del dia de la petició i un cop lliurada tota la documentació necessària per la seva elaboració. En cas que es tracti de situacions de desnonament imminent, els serveis socials municipals valoraran la situació de vulnerabilitat i lliuraran l’informe corresponent amb la màxima urgència. 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta