La Paeria obre la convocatòria de subvencions d’Educació amb una dotació de 85.000 euros

REDACCIÓ
29-08-2019
  • La Paeria obre la convocatòria de subvencions d’Educació amb una dotació de 85.000 euros

L’Ajuntament de Lleida ha obert les convocatòries de subvencions de la Regidoria d’Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes amb subvencions per a projectes de promoció de l’educació i subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per afavorir l’èxit escolar. L’import total de les dues convocatòries és de 85.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 27 de setembre. Amb aquestes, la Paeria pretèn donar suport a la tasca de les entitats que treballen en l’àmbit educatiu i potenciar una xarxa ciutadana participativa, solidària i compromesa d’acord als objectius de la Regidoria d’Educació i que generi serveis de qualitat per a la ciutadania.

Les diferents convocatòries es regeixen segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia i eficiència establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions -a més de regir-se per les bases específiques de cada convocatòria-. Les línies subvencionadores per a projectes de promoció de l’educació són:

  • Línia 17. Associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS) dels centres públics i concertats d’Educació Infantil i Primària de la ciutat de Lleida.
  • Línia 18. Convenis amb centres educatius de la ciutat de Lleida.
  • Línia 19. Subvenció per a centres educatius i entitats l’àmbit d’actuació dels quals sigui l’educació a la ciutat de Lleida.
  • Línia 20. Suport a activitats educatives.
  • Línia 21. Ajuts a projectes de promoció de la infància.

La convocatòria de subvencions per al foment de la participació en activitats extraescolars per tal d’afavorir l’èxit escolar són per al curs 2019-2020.

Més informació sobre les subvencions d’Educació

Pla Educatiu d’Entorn: Catàleg d’actuacions per al curs 2019-2020

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la societat, que es desenvolupa amb el Departament d’Ensenyament i la Federació de Municipis de Catalunya. Les actuacions s’agrupen en dues línies: per a escolars i famílies, amb la proposta d’activitats subvencionades -com casals d’estiu o tallers de reforç escolar d’estiu- i per a projectes específics.

Més informació sobre les subvencions PEE

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Veus encertat haver aixecat ja l'estat d'alarma?