La Paeria prorroga pagar les taxes i facilitarà fraccionar-les

SANTI COSTA DOMINGO
20-03-2020
  • 521 empreses sol·liciten els ajuts empresarials covid-19 que convoca la Paeria de Lleida

L’ajuntament de Lleida va anunciar ahir que ajornarà els terminis de pagament i oferirà el fraccionament dels tributs municipals fins al màxim permès per llei i sense aplicar ningun tipus d’interès. Per a això, aplicarà el decret que va aprovar el Govern central el dia 17, que permetia flexibilitzar els terminis, afectant també els que ja s’havien acordat abonar de forma fraccionada.

D’aquesta manera, les liquidacions tributàries que tenien com a termini màxim avui o el 5 d’abril, com la plusvàlua o l’impost sobre construccions (ICIO), queden ajornats fins al 30 d’abril i les que es van notificar a partir d’ahir, que es van enviar abans de declarar l’estat d’alarma, podran abonar-se, com a mínim, fins al 20 de maig. Pel que fa als fraccionaments, els que vencin el 5 d’abril es prorrogaran fins al dia 30 del mateix mes, mentre que els que s’aprovin a partir d’ara tindran el primer venciment el 20 de maig.

D’altra banda, el pagament d’impostos com el de Béns i Immobles (IBI), d’Activitats Econòmiques (IAE), circulació i les taxes d’escombraries i d’ocupació de la via pública queden fora d’aquesta regulació estatal. Per això, la Paeria modificarà les ordenances una vegada s’acabi la situació d’alarma per allargar el període per cobrar-les. Així mateix, la taxa de les escoles bressol no es cobrarà mentre duri l’estat d’alarma, alhora que el consistori planteja modificar l’ordenança general de recaptació perquè la ciutadania pugui fer front al pagament dels seus tributs i sol·licitar un fraccionament que podria allargar-se fins al desembre.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta