La selectivitat ja té noves dates, amb canvis en el model i contingut de les proves

LLEIDACOM/ Lourdes Farré
25-03-2020
  • Selectivitat Proves d'Accès a la Universitat - PAU

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) i el Ministeri d'Universitats han acordat avui, juntament amb les Comunitats Autònomes, que la prova d'avaluació de Batxillerat per a l'accés a La universitat (EBAU) se celebrarà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària.
Així s'ha decidit en la Conferència Sectorial d'Educació celebrada per videoconferència i presidida per la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá, i en la que ha participat el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana; la secretaria general de Formació Professional, Clara Sanz, el subsecretari del MEFP, Fernando Gurrea, a més dels consellers d'Educació de les respectives Comunitats Autònomes. "El Ministeri d'Educació i Formació Professional està treballant agosaradament en aquesta crisi amb l'únic objectiu que cap alumne o alumna, perdi el curs per la situació provocada pel Covid-19", ha assegurat la ministra Isabel Celaá. Tant el Ministeri d'Educació i FP, com el d'Universitats i les Comunitats Autònomes, són conscients de la dificultat que està suposant per al professorat que imparteix classes en 2n de Batxillerat i, en especial, per als estudiants d'aquest curs, la suspensió de les classes presencials a causa de la pandèmia per infecció de coronavirus. Per això, per assegurar que l'accés a la Universitat es produeixi en termes d'equitat i justícia, s'ha acordat modificar el model i el contingut de les proves amb l'objectiu que l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat en classe algun dels blocs de contingut de les respectives matèries.
Encara que les dates proposades per a la realització de l'EBAU dependran de l'evolució de la pandèmia, s'ha establert que les qualificacions es publicaran abans del 17 de juliol per a la convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre, en cas de l'extraordinària. L'assignació definitiva de places no es podrà realitzar abans del 25 de setembre.

Suspensió de les proves d'avaluació diagnòstica

El MEFP ha proposat també a les CCAA la cancel·lació de les proves d'avaluació diagnòstica que estableix la LOMCE, llei actualment en vigor, per als estudiants de 3r i 6è de primària i 4t d'ESO. Quant als alumnes que estan realitzant aquest últim curs a l'estranger, el MEFP establirà sistemes específics per homologar els seus estudis, ja que la majoria de l'alumnat està continuant les classes de forma telemàtica.
La Conferència d'Educació ha aprovat també les mesures acordades ahir en la Comissió d'FP. Fonamentalment, flexibilitzar les pràctiques en el centre de treball per superar el curs, ampliant el període establert en el calendari escolar. Aquesta mesura extraordinària haurà de coordinar-se amb les dates de celebració de l'EBAU per a permetre que tots els estudiants que així ho desitgin puguin presentar-se a la prova d'accés a la universitat.

Limitació d'hores de pràctiques

La duració de la Formació en el Centre de Treball (FCT) es limita de manera excepcional a les hores mínimes recollides dins la normativa bàsica, és a dir, 220 hores. Així mateix, s'integrarà de forma excepcional el mòdul de FCT amb un mòdul de projecte perquè es puguin abordar objectius associats a l'entorn laboral. Aquesta mesura afectarà tant a l'FP bàsica, com a la de grau mitja i superior. En relació amb les proves d'accés a l'FP de grau mitjà o superior per aquells que no comptin amb els requisits acadèmics d'accés a aquestes ensenyances, s'ha acordat posposar-les el que sigui necessari, arribant inclús a la primera quinzena de juliol. A més a més d'aquestes mesures, el MEFP ha posat a disposició de les Comunitats Autònomes tots els recursos digitals disponibles de la modalitat de Formació Professional a distància, que en total avarca 104 cicles formatius, per facilitar així la continuïtat dels ensenyaments.
El MEFP també ha elaborat una pàgina web per canalitzar tots els materials d'educació a distància i en línia que s'ha posat a disposició de totes les CCAA i de les famílies i alumnes.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta