La UdL estima en 120.000 euros els danys ocasionats en la detenció de Hasel al Rectorat

REDACCIÓ
20-02-2021
  • La UdL estima en 120.000 euros els danys ocasionats en la detenció de Hasel al Rectorat
    Peu de foto: 
    Foto Miquel de Santiago
  • Perfil de twitter de la Universitat de Lleida.
    Peu de foto: 
    Perfil de twitter de la Universitat de Lleida.

La Universitat de Lleida (UdL) estima, segons les primeres estimacions, en uns 120.000 euros els danys que es van produir a l'edifici del Rectorat en la detenció de Pablo Hasel. Durant el consell de govern de la UdL d'aquest divendres, el rector Jaume Puy ha destacat que no hi va haver danys personals ni en les instal·lacions més sensibles, com ara servidors i aparells informàtics, ni en arxius de docència o títols. "Les parts més importants no van ser atacades i això és un petit èxit", ha dit. "No tot ho hem fet bé, però la pressió a la qual hem estat sotmesos és molt alta", a reconegut. El rector ha insistit que la posició de la UdL és "donar suport a la llibertat d'expressió però no als que utilitzen mètodes violents per defensar-la".

Els representants dels estudiants han aprofitat per criticar la gestió de l'equip de govern de la UdL, així com amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, han demanat que es desglossin els danys registrats, tot mostrant imatges de l'actuació policial.

Els estudiants han instat l'equip de direcció a sol·licitar un informe d'actuació per analitzar "per quina raó es van esbotzar portes innecessàries per accedir a l'edifici i realitzar el trencament de les vidrieres que donen als patis interiors". Així mateix, han demanat explicacions per saber "amb quina habilitació legal van registrar despatxos i dependències de la Universitat on no hi havia persones".

La major part dels membres del Consell de govern han donat suport al rector Jaume Puy i al seu equip sobre els fets que van tenir lloc dilluns i dimarts al Rectorat.

La UdL reforça la seva imatge a les xarxes socials

D'altra banda, el Consell de govern de la Universitat de Lleida ha aprovat incorporar al Manual d'imatge corporativa de la UdL nous elements gràfics adreçats a harmonitzar la imatge institucional a les xarxes socials. El seu objectiu és promoure un element identificatiu comú a tota la UdL, tot respectant la diversitat dels diferents centres, departaments, instituts de recerca, titulacions, unitats i altres entitats internes. Els gestors de comptes disposaran de sis mesos per adaptar-se a les noves directrius.

El coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa, Estanislau Fons, ha assenyalat que "la universitat reconeix la importància creixent de les xarxes en la comunicació pública" i, d'aquesta manera, "fa un pas important per tal que les intervencions de la institució, les seues unitats i els seus grups en aquest àmbit estiguin correctament identificades i així guanyem visibilitat".

El Consell de govern també ha donat llum verda a la creació d'un nou guardó per estimular l'esperit investigador des d'una perspectiva geogràfica entre l'alumnat de segon de Batxillerat de les comarques lleidatanes i l'Anoia. En aquest sentit, s'ha aprovat el Premi Georecerca, promogut pel grup de treball Geoxarxa de l'Institut de Ciències de l'Educació, el departament de Geografia i Sociologia i la Facultat de Lletres, i que en aquesta primera edició se centra en recerques sobre els efectes de la covid-19 en àmbits com ara la configuració del comerç, el turisme, la restauració, la mobilitat o la demografia. El jurat concedirà un primer premi de 200 euros i dos de 100 euros, que es descomptaran de l'import de la matrícula al primer curs en qualsevol grau de la Facultat de Lletres de la UdL.

Altrament, el Consell de govern ha avalat el document 'Pautes per a la inclusió de la perspectiva de gènere en les titulacions de la UdL', en compliment del desplegament a partir del 2020 de l'AQU Catalunya de la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes. El Consell ha aprovat incloure una competència transversal per a graus i màsters que planteja la incorporació d'aquesta perspectiva i que haurà d'introduir-se en les memòries de les titulacions que es presentin per a ser avaluades a l'AQU Catalunya a partir del febrer d'enguany.

Durant la sessió també s'ha donat el vistiplau al document de revisió del Pla de Dedicació Acadèmica (PDA) del professorat de la UdL que fixa la dedicació docent de cada professor en base a la seva trajectòria de recerca i transferència i a la seva capacitat de lideratge de recerca i de gestió universitària. El vicerector de Professorat, Francesc Giné, ha destacat que el text ha estat debatut i consensuat entre la comunitat acadèmica durant aquest semestre, amb l'objectiu que "estimuli l'equilibri entre l’activitat docent, de recerca, transferència, i la gestió del professorat".

També s'ha ratificat l'acord de calendari laboral del Personal d'Administració i Serveis (PAS) per a l'any 2021, que inclou el retorn a la jornada de 35 hores setmanals. La UdL dona així compliment a l'acord de la Comissió Negociadora del PAS Laboral i de la Mesa d'Universitats del PAS, del 6 de novembre del 2018, que aixeca la vigència de la vuitena disposició transitòria del 6è Conveni Col·lectiu, que la fixava en 37,5 hores.

Comparteix

També t'interessarà