La UdL tancarà al públic a partir d'aquest dilluns

REDACCIÓ
Publicat: 
15-03-2020
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • La UdL tancarà al públic a partir d'aquest dilluns

Els edificis i les instal·lacions de la Universitat de Lleida romandran tancades al públic a partir d'aquest dilluns, 16 de març, quedant prohibit l'accés a qualsevol persona externa llevat del personal docent i investigador (PDI), el d'administració i serveis (PAS), i altre personal que presta serveis professionals a la UdL que s’hauran d'identificar però en accedir-hi.

Així ho estableix la Instrucció dictada avui pel rector de la UdL davant l’Estat d’Alarma declarat a l’Estat Espanyol a conseqüència de la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per prevenir i controlar la infecció de la ciutadania, i que recorda que es manté la suspensió d'activitats docents presencials decretades el passat 12 de març per la Generalitat de Catalunya, tot procurant d'assegurar-la per mitjans virtuals.

La instrucció insta també el PDI i el PAS a treballar des de casa, per la qual cosa s'habilitaran mecanismes per fer-ho possible durant els propers dies. La gerència podrà establir règims horaris reduïts per atendre deures inexcusables de caràcter públic així com les mesures necessàries que garanteixin almenys el funcionament dels serveis de gestió econòmica, els serveis TIC, el manteniment d’instal·lacions, subministraments, laboratoris i seguretat i control d’accessos als edificis, i la prestació imprescindible del registre general i així com els mecanismes i processos de signatura electrònica.

Quant a la recerca, es mantindrà de forma presencial només aquella activitat que es consideri crítica perquè no es malmetin treballs en curs o per a tasques de manteniment imprescindibles en determinats serveis, com ara l'estabulari o els camps de cultius.

Pel que fa a la tramitació de procediments de la UdL, el còmput de terminis queda suspès a partir del 16 de març de 2020 i fins que no es dicti una nova instrucció, mentre que els procediments d'institucions externes, prevaldran els terminis establerts, i eventualment les modificacions publicades per aquestes institucions. Els concursos de la UdL també queden aturats durant la vigència de la instrucció.

El canal permanent de comunicació serà l'espai de notícies del portal web de la universitat i, per al personal i alumnat, també l’espai Comunicacions UdL del campus virtual, on es publicaran els avisos amb tramesa simultània d'informació per correu electrònic a tots els membres de la comunitat universitària.

El rector de la UdL, Jaume Puy, ha manifestat que té la convicció que la comunitat universitària comparteix i entén la gravetat del moment i ha agraït "la voluntat mostrada per afrontar-lo entre totes i tots". "D’acord amb el que ens han transmès les autoritats, les nostres prioritats en els propers 15 dies han de ser en primer lloc la lluita contra l’extensió del virus i en segon lloc la prestació dels serveis essencials. La crisi passarà, i amb la recuperació de la normalitat, si ho hem fet amb unitat, serem més forts per encarar, en el futur, altres reptes que puguin arribar de la institució", ha conclòs.

Comparteix

També t'interessarà