L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu passa a ser Museu de Suport Territorial del Pallars i l'Alt Pirineu

ACN
15-11-2019
  • L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu passa a ser Museu de Suport Territorial del Pallars i l'Alt Pirineu

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu passa a ser Museu de Suport Territorial (MST) i oferirà un catàleg de serveis a una vintena d'equipaments patrimonials bàsics i béns culturals del territori. Entre els serveis destaca l'assessorament, l'intercanvi d'informació, el préstec d'infraestructures i utillatge, la representació en plataformes, fòrums o debats, o el dipòsit de col·leccions i materials arqueològics.

L'Ecomuseu de les Valls d’Àneu, des de la seva inauguració el 1994, ara just fa 25 anys, ha estat una entitat activa, oberta i dinàmica en l'àmbit de la gestió patrimonial en l'entorn del Pallars i l'Alt Pirineu al servei a les administracions, entitats i usuaris en general. Està previst que, en els propers anys, hi hagi fins a 6 projectes de Museu de Suport Territorial en funcionament a Catalunya.

L'Ecomuseu de les Valls d'Àneu també podrà oferir altres serveis complementaris en funció de les necessitats com és la gestió compartida i temporal de determinats serveis, la producció i comunicació conjunta d'activitats de divulgació i ús del patrimoni, la gestió mancomunada de serveis i programes, la creació de valor patrimonial i captació de finançament de programes supralocals, la inspecció, l'elaboració d'estudis o les formacions.

Arreu de Catalunya existeixen un conjunt de museus que, a més de les seves col·leccions i infraestructures pròpies, gestionen equipaments d'índole diversa (jaciments arqueològics, centres d'interpretació, esglésies, cases-museus o monuments) i donen suport a comunitats territorials d'ordre supralocal.

Els museus d'aquesta tipologia que volen esdevenir Museu de Suport Territorial han d'elaborar un projecte per un període determinat, d'acord amb una guia de referència, en el qual han de justificar la seva vocació territorial i presentar una anàlisi de les necessitats patrimonials i socials del territori. El Departament de Cultura els donarà suport mitjançant un conveni de col·laboració per un període determinat.

 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta