Lleida aplicarà més d’un centenar de mesures per a l’equitat educativa a la ciutat

REDACCIÓ
Publicat: 
14-08-2022
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Lleida aplicarà més d’un centenar de mesures per a l’equitat educativa a la ciutat
    Peu de foto: 
    Ajuntament de Lleida

Els centres educatius de Lleida comptaran el curs que ve amb el Pacte Local per a la prevenció de la segregació escolar, que ha impulsat el Consell Municipal de Lleida i que ha estat aprovat al ple municipal del mes de juliol perquè ja pugui entrar en marxa al setembre. El pla contempla més d’un centenar de mesures que tenen com a principal objectiu l’equitat educativa, per promoure la igualtat d’oportunitats, l’èxit educatiu de l’alumnat i la cohesió social. L’anunci de l’aprovació del Pacte i la publicació del document definitiu s’ha fet aquest mes d’agost al Butlletí Oficial de la Província (BOP, a data del 5 d’agost).

L'alcaldessa accidental i regidora d’Educació, Sandra Castro, ha posat en relleu que el pacte ha aconseguit, després d’un procés participatiu, el consens dels centres públics i concertats i de l’aportació de les entitats, sindicats i administracions implicades en el sector educatiu. Castro ha indicat que el document apel·la a la corresponsabilitat d’iniciatives públiques i privades, amb competències a la ciutat. La regidora ha afirmat que és “un pacte de la ciutat i per a la ciutat, amb un pla anual i seguiment anual” i que ha estat promogut pel Consell Escolar Municipal.

En la redacció del Pacte s’han tingut en compte les noves normatives, la incidència de la baixada de la natalitat i les dades de segregació, entre altres. Aprovat el pla al Ple municipal, el següent pas és obrir un període d’adhesions que permetrà ampliar l'ecosistema per assolir l’equitat. El document posa l’alumnat i la seva família al centre per acompanyar-los en el procés educatius, posant a l’abast espais i instruments per reduir les taxes de segregació.

El pacte va més enllà de la distribució de l’alumnat als centres educatius i incideix en diversos aspectes. Així, la distribució de l’alumnat s’ha de coordinar entre els diferents professionals per fer una bona acollida i seguiment de les famílies d’alumnat amb necessitats educatives específiques. S’ha de tenir en compte, per exemple, que s’ha de garantir que tot l’alumnat tingui el material necessari a l’inici de curs o la gestió d’un projecte de voluntariat que acompanyi en temes escolars i extraescolars, a les famílies nouvingudes durant un curs escolar.

Els centres educatius han de ser un reflex de la composició social i econòmica de la zona educativa si, i per això calen barris més heterogenis. Implica, entre altres, incidir en temes com la segregació residencial i promoure habitatge social en tots el barris.

La distribució de l’alumnat ha de permetre la millora de les competències comunicatives i la participació també de les famílies nouvingudes. Per exemple, posant en contacte aquestes famílies amb el Pla Educatiu d’Entorn i altres recursos de la ciutat. S’ha de vetllar per l’ús social dels centres educatius, amb accions com obrir els patis per berenar per fer comunitat educativa o perquè les associacions que en facin ús puguin fer un retorn al centre educatiu. O amb la promoció d’una educació a temps complert (lleure, extraescolars...) més inclusiu, amb un mapa de recursos viu i amb menys barreres d’accés.

Comparteix

També t'interessarà