Lleida no permetrà que els aparells d’aire condicionat i les antenes en edificis siguin visibles des del carrer

S.E.
14-02-2018
  • Lleida no permetrà que els aparells d’aire condicionat i les antenes en edificis siguin visibles des del carrer

La Paeria va presentar ahir l’avantprojecte de l’ordenança de Paisatge, que regula tots els elements que incideixen en l’aspecte de la ciutat, l’Horta i les àrees naturals. Estableix que els aparells d’aire condicionat no podran sobresortir de la façana i es podran ubicar en balcons si no resulten visibles des de l’espai públic. Les antenes tampoc podran estar en finestres, balcons o façanes tret que quedin ocultes a la vista des del carrer. Detalla que les operadores hauran de compartir emplaçament per a antena. A més, se’n prohibeix la instal·lació en edificis catalogats i en un radi de trenta metres. De fet, detalla que s’admetran aparells i instal·lacions a les terrasses sempre que no afectin elements singulars i no siguin visibles des d’espais públics immediats ni des del Turó de la Seu Vella.

Aquesta ordenança apunta, així mateix, que no es pot estendre roba de manera que sigui visible des de l’espai públic i que als balcons i terrasses no es poden acumular objectes excessivament visibles des del carrer. Així mateix, no admet rètols identificatius o publicitaris en cobertes i terrasses, ni conduccions adossades a la façana, excepte les “imprescindibles” (pot ordenar retirar-les) i insta a dignificar aparadors de locals buits. També obre la porta a protegir grafitis artístics.

Així mateix, el document determina com a àrees urbanes d’interès paisatgístics el Centre Històric, els turons de la Seu Vella i Gardeny, els Camps Elisis i la façana fluvial.

Per la seua banda, el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va destacar que en aquestes àrees els promotors d’edificis hauran d’aportar una imatge virtual de com serà el nou immoble per preveure’n l’impacte visual, així com garanties econòmiques per tractar les parets mitgeres al descobert.

I en cas de renovació de cobertes d’edificis del Barri Antic, s’ha d’utilitzar preferentment teules de ceràmica natural. A més, regula la ubicació de les taules, cadires i para-sols a les terrasses dels bars, inclou la protecció d’arbres i fauna (cigonyes, orenetes i muricecs) i assenyala que a l’hora de determinar les noves zones comercials o de serveis hauran d’aportar estudis paisatgístics. Respecte a l’Horta, detalla vint-i-dos espais naturals d’especial protecció i estableix una carta de colors per a les construccions, així com la integració en el paisatge de les agrícoles.

La normativa inclou multes per infraccions lleus, greus i molt greus, sense detallar import. L’ajuntament vol aprovar aquesta ordenança el pròxim mes d’abril. Estableix un termini de deu anys perquè les construccions actuals s’adaptin als requeriments de colors i tractament de façanes; il·luminació; conduccions i connexions de serveis, equipaments i instal·lacions tècniques; instal·lacions de climatització i captadors d’energia; antenes; aparadors i elements decoratius; i tanques de parcel·les i solars. Determina cinc anys per complir la normativa de tendals, persianes i reixes, grafitis, terrasses, rètols i elements publicitaris.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta