Lleida, pionera en la lluita contra la segregació escolar amb el Punt per l’Equitat Educativa

REDACCIÓ
Publicat: 
16-02-2022
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Lleida, pionera en la lluita contra la segregació escolar amb el Punt per l’Equitat Educativa

Lleida és pionera a Catalunya amb la posada en funcionament del Punt per l’Equitat Educativa, un servei fruit de la col·laboració interadministrativa entre els SSTT d’Educació a Lleida i l’Ajuntament, que millora l’atenció i l’acollida a les famílies que arriben a la ciutat en el moment d’escolaritzar els seus infants. La tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Drets Civils, Cooperació i Feminismes, Sandra Castro, i el director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, han present aquest projecte que ha funcionat com a prova pilot i que es continuarà desenvolupant, donat el bon resultat. Castro ha assegurat que és una bona eina per a la detecció precoç d’alumnat amb Necessitats Específiques de suport Educatiu (NESE), fonamental en la lluita contra la segregació escolar. Aquesta detecció permet distribuir d’una manera més equitativa l’alumnat entre els centres educatius, que alhora poden actuar i preveure una millor acollida. El Punt per l’Equitat Educativa de Lleida s’avança al desplegament reglamentari del Decret 11/2021, que estableix la creació de les unitats de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Un dels punts que també ha remarcat Castro és que s’agilitzen els terminis per donar resposta a la vulnerabilitat de les famílies d’una manera més àgil ràpida i concreta. Així, es pot detectar abans quines són les seves necessitats, dedicar els recursos existents d’una manera personalitzada per atendre-les d’acord a la seva situació, tant pel que fa a ajuts socials, així com en la seva acollida a la ciutat i al sistema educatiu.

La tinent d’alcalde ha explicat que en el primer any en funcionament s’han atès 144 famílies amb 229 menors. El perfil de l’alumnat atès ha estat el següent: un 25% han estat alumnes d’infantil (P3, P4 i P5), un 49% de primària i un 26% d’alumnes d’ESO. En quant a la vulnerabilitat, ha estat d’un 69%. És a dir, 7 de cada 10 menors derivats al Punt per l’Equitat Educativa han estat qualificats posteriorment com a alumnat de necessitats educatives de tipus social i/o econòmic (NESE B). 

Una altra dada que ha donat a conèixer la regidora d’Educació ha estat que anualment s’atenen de mitjana un miler d’alumnes que arriben a la ciutat, dels quals un 60% arriba fora de l’estat espanyol.

El director dels SSTT d’Educació ha incidit en què el Punt per l’Equitat Educativa estableix un punt de trobada per a la detecció precoç d’alumnat amb necessitats educatives determinades, fet que permet una distribució equitativa en la lluita contra la segregació i que els recursos es puguin aplicar d’una manera més efectiva i eficient, facilitant alhora l’accés i l’acollida de les famílies. Vidal ha assegurat que és un model pioner i d’èxit. 

El projecte, coordinat entre la Paeria i Educació de la Generalitat, està desplegant actualment una xarxa de voluntariat que acompanya als centres educatius a les famílies nouvingudes que ho necessiten. En aquesta direcció, s’estan buscant aliances per oferir una mentoria continuada en el temps, que permeti vincular les necessitats de cada família amb els recursos de la ciutat i amb la pròpia escola

Funcionament del Punt per l’Equitat Educativa

Aquest servei està vinculat a l’OME, l’Oficina Municipal d’Escolarització, què és l’instrument per atendre a les famílies que arriben a la ciutat. Quan les famílies fan arribar la sol·licitud d’una escola, els professionals de l'OME passen un breu qüestionari a la família per avaluar, en funció d’uns indicadors de risc, si el cas es deriva al Punt, que es troba els dilluns. Atén una mitjana de 6 famílies diàries. Es troben una treballadora social del centre educatiu (EAP-Equip d'Atenció psicopedagògica) que realitza l'entrevista a la família; una educadora dels serveis socials municipals, que complementen la informació i deriven als serveis del barri, i una tècnica de l'OME, que fa el seguiment els primers mesos i ho vincula amb altres recursos de la ciutat.

L’eina es presenta com a bon exemple d'eficiència interadministrativa, sense costos afegits. A partir de la coordinació de recursos que ja hi ha, aconsegueix 3 mesures claus per la lluita contra la segregació i la cohesió social d'infants i joves que arriben Lleida: l'acollida de les famílies a la ciutat, l'acollida al centre i distribució de l'alumnat NESE entre centres de la ciutat.

Segueix el procés per al Pacte local contra la segregació escolar a Lleida

L’any 2019 es va signar el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya. La Paeria i el Serveis Territorials d’Educació a Lleida treballen des del curs passat amb un grup impulsor que ha organitzat una formació sobre segregació i equitat educativa que ha de permetre el desenvolupament i la concreció del pacte local per a la prevenció de la segregació. La formació consisteix en cinc conferències amb cinc mirades diverses per garantir l’equitat educativa. La pròxima serà aquest mes de febrer amb el títol “La tria d’una escola. Experiències d’èxit”.

El pacte local ha de ser l’instrument de corresponsabilitat a partir del qual s’ha d’articular el treball compartit, amb la implicació dels diversos agents educatius de la ciutat. Les noves normatives, les dades de segregació i la incidència de la baixada de la natalitat han accelerat la necessitat d’un pacte a Lleida per aconseguir l’èxit i l’equivalència educativa dels infants i joves de la ciutat. Amb tot aquest treball, l'objectiu és l’equitat i garantir la igualtat d’oportunitats a tots els infants de la ciutat.

Comparteix

També t'interessarà