L'ús de la mascareta durant les fases de desescalada

REDACCIÓ | Laura Gómez
11-05-2020
 • L'ús de la mascareta durant les fases de desescalada

Molts professionals de la salut com metges, experts epidemiòlegs han confirmat que la Covid-19 es transmet per les vies respiratòries. Per aquesta raó és recomana l'ús de mascaretes a la població, tot i que als serveis de transport públic el seu ús és obligatori a partir del passat 4 de maig. A mesura que passen els dies, cada vegada més es confirma l'important paper que compleixen les mascaretes com a mesura de prevenció davant de la propagació del virus. Un correcte ús de les mascaretes s'associa a una important disminució de nous contagis, però... com es fa un bon ús? Quants cops la puc utilitzar? En quines fases s'ha d'utilitzar?

A Lleida.com volem donar resposta als principals dubtes que puguin sortir, així com oferir-vos una mini guia pràctica de consells.

En quines fases s'ha d'utilitzar?

Tant a la fase 0 com a la fase 1 de desconfinament l'ús de la mascareta és molt important, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat, la Conselleria de Salut i els òrgans governamentals, quan això no sigui possible, hem de procurar mantenir la distància de seguretat als supermercats, el treball, el carrer o els espais tancats. Tot i que, com hem mencionat abans, l'ús de la mascareta es OBLIGATORI en el transport públic.

Com s'utilitza?

 1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la màscara.
 2. Identificar la part superior de la màscara.
 3. Col·locar la màscara en la cara i ajustar la pinça nasal al nas.
 4. Sostenir la màscara des de l'exterior i passar l'arnès de cap o nuar-lo darrere d'aquesta, a banda i banda de les orelles, sense creuar-los.
 5. Baixar la part inferior de la màscara a la barbeta.
 6. Verificar que la màscara cobreix la barbeta.
 7. Pessigar la pinça nasal amb totes dues mans per a ajustar-la al nas.
 8. Verificar que la màscara està col·locada correctament. Per a això és necessari verificar el segellament i l'absència de les molèsties respiratòries.

La mascareta ha de cobrir la boca, el nas i la barbeta. Molt important, NO S'HA DE TOCAR UN COP LA TINGUEM POSADA. Això faria que, en cas que estigui contaminada, el virus se'ns quedi a les mans.

Com s'ha de rebutjar?

Les màscares s'han de rebutjar en un contenidor proveït d'una bossa de plàstic. Es recomana utilitzar doble bossa per a preservar el contingut de la primera bossa en cas d'esquinçament de la bossa exterior.
Les màscares utilitzades també es poden rebutjar en els contenidors per a deixalles biològiques.

Quants cops es pot utilitzar?

Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la màscara per un temps superior a 4 h. En cas que s'humitegi o deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra nova.
Durant el mateix període de 4 h, la màscara sol es pot usar diverses vegades si es retira d'acord amb les instruccions, s'emmagatzema temporalment o es penja per a oferir el menor contacte possible, i es torna a col·locar d'acord amb les instruccions.
Tampoc s'ha de col·locar en una posició d'espera en el front o sota la barbeta durant i després de l'ús.

Com es retira la mascareta?

Per a evitar la contaminació en retirar una màscara, s'han de seguir els següents passos:

 1. Treure's els guants de protecció.
 2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.
 3.  Retirar la màscara sense tocar la part frontal de la màscara.
 4. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

En el cas de les mascaretes que es poden rentar, es recomana:

 • El fabricant ha d'indicar en les instruccions dirigides al consumidor el mètode de rentada a aplicar. Per exemple: "S'ha de realitzar un cicle complet de rentada (humitejar, rentar, esbandir), amb el detergent habitual, a una temperatura de rentada de 60 °C".
 • S'ha d'evitar el contacte entre una màscara bruta (a rentar) i la roba neta. La persona a càrrec de la rentada ha de protegir-se per a manejar les màscares brutes.
 • No s'han d'utilitzar productes que puguin degradar o danyar els materials i que disminueixin la seva capacitat protectora.
 • Es recomana que la màscara s'assequi completament dins de les 2 h posteriors a la rentada. No s'ha d'assecar o higienitzar amb un forn microones.
 • Tant durant l'assecament, com en el magatzematge posterior de la màscara, s'han d'evitar els ambients en els quals la màscara es pugui tornar a contaminar.
 • Després de cada cicle de rentada, s'ha de realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o mans rentades). Si es detecta algun mal en la màscara (menor ajust, deformació, desgast, etc.), s'ha de rebutjar la màscara.
Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Creus que s'hauria de fer un confinament més estricte al territori lleidatà?