L'ús de la mascareta durant les fases de desescalada

REDACCIÓ | Laura Gómez
Publicat: 
11-05-2020
Actualitzat: 11-05-2020 19:55
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
 • L'ús de la mascareta durant les fases de desescalada

Molts professionals de la salut com metges, experts epidemiòlegs han confirmat que la Covid-19 es transmet per les vies respiratòries. Per aquesta raó és recomana l'ús de mascaretes a la població, tot i que als serveis de transport públic el seu ús és obligatori a partir del passat 4 de maig. A mesura que passen els dies, cada vegada més es confirma l'important paper que compleixen les mascaretes com a mesura de prevenció davant de la propagació del virus. Un correcte ús de les mascaretes s'associa a una important disminució de nous contagis, però... com es fa un bon ús? Quants cops la puc utilitzar? En quines fases s'ha d'utilitzar?

A Lleida.com volem donar resposta als principals dubtes que puguin sortir, així com oferir-vos una mini guia pràctica de consells.

En quines fases s'ha d'utilitzar?

Tant a la fase 0 com a la fase 1 de desconfinament l'ús de la mascareta és molt important, segons les indicacions del Ministeri de Sanitat, la Conselleria de Salut i els òrgans governamentals, quan això no sigui possible, hem de procurar mantenir la distància de seguretat als supermercats, el treball, el carrer o els espais tancats. Tot i que, com hem mencionat abans, l'ús de la mascareta es OBLIGATORI en el transport públic.

Com s'utilitza?

 1. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica abans de manipular la màscara.
 2. Identificar la part superior de la màscara.
 3. Col·locar la màscara en la cara i ajustar la pinça nasal al nas.
 4. Sostenir la màscara des de l'exterior i passar l'arnès de cap o nuar-lo darrere d'aquesta, a banda i banda de les orelles, sense creuar-los.
 5. Baixar la part inferior de la màscara a la barbeta.
 6. Verificar que la màscara cobreix la barbeta.
 7. Pessigar la pinça nasal amb totes dues mans per a ajustar-la al nas.
 8. Verificar que la màscara està col·locada correctament. Per a això és necessari verificar el segellament i l'absència de les molèsties respiratòries.

La mascareta ha de cobrir la boca, el nas i la barbeta. Molt important, NO S'HA DE TOCAR UN COP LA TINGUEM POSADA. Això faria que, en cas que estigui contaminada, el virus se'ns quedi a les mans.

Com s'ha de rebutjar?

Les màscares s'han de rebutjar en un contenidor proveït d'una bossa de plàstic. Es recomana utilitzar doble bossa per a preservar el contingut de la primera bossa en cas d'esquinçament de la bossa exterior.
Les màscares utilitzades també es poden rebutjar en els contenidors per a deixalles biològiques.

Quants cops es pot utilitzar?

Per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no usar la màscara per un temps superior a 4 h. En cas que s'humitegi o deteriori per l'ús, es recomana substituir-la per una altra nova.
Durant el mateix període de 4 h, la màscara sol es pot usar diverses vegades si es retira d'acord amb les instruccions, s'emmagatzema temporalment o es penja per a oferir el menor contacte possible, i es torna a col·locar d'acord amb les instruccions.
Tampoc s'ha de col·locar en una posició d'espera en el front o sota la barbeta durant i després de l'ús.

Com es retira la mascareta?

Per a evitar la contaminació en retirar una màscara, s'han de seguir els següents passos:

 1. Treure's els guants de protecció.
 2. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.
 3.  Retirar la màscara sense tocar la part frontal de la màscara.
 4. Rentar-se les mans amb aigua i sabó o fregar-les amb una solució hidroalcohòlica.

En el cas de les mascaretes que es poden rentar, es recomana:

 • El fabricant ha d'indicar en les instruccions dirigides al consumidor el mètode de rentada a aplicar. Per exemple: "S'ha de realitzar un cicle complet de rentada (humitejar, rentar, esbandir), amb el detergent habitual, a una temperatura de rentada de 60 °C".
 • S'ha d'evitar el contacte entre una màscara bruta (a rentar) i la roba neta. La persona a càrrec de la rentada ha de protegir-se per a manejar les màscares brutes.
 • No s'han d'utilitzar productes que puguin degradar o danyar els materials i que disminueixin la seva capacitat protectora.
 • Es recomana que la màscara s'assequi completament dins de les 2 h posteriors a la rentada. No s'ha d'assecar o higienitzar amb un forn microones.
 • Tant durant l'assecament, com en el magatzematge posterior de la màscara, s'han d'evitar els ambients en els quals la màscara es pugui tornar a contaminar.
 • Després de cada cicle de rentada, s'ha de realitzar una inspecció visual (amb guants de protecció o mans rentades). Si es detecta algun mal en la màscara (menor ajust, deformació, desgast, etc.), s'ha de rebutjar la màscara.
Comparteix

També t'interessarà