Nou projecte d'Aspid per afavorir que persones amb discapacitat gaudeixin d'una vida independent

REDACCIÓ
19-08-2020
  • Nou projecte d'Aspid per afavorir que persones amb discapacitat gaudeixin d'una vida independent
  • Nou projecte d'Aspid per afavorir que persones amb discapacitat gaudeixin d'una vida independent
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu
  • Nou projecte d'Aspid per afavorir que persones amb discapacitat gaudeixin d'una vida independent

Amb el nom de “Dispositiu Innovador en Vida Independent i Suports de l'Entorn”, ASPID ha posat en marxa un projecte pilot destinat a que 7 persones amb discapacitat física i/o afectació neurològica assoleixin un alt grau de vida independent. La iniciativa es portarà a terme durant 12 mesos, durant els quals un equip transdisciplinar treballarà per aconseguir que aquests 7 usuaris aconsegueixin una major autonomia personal i funcional en el seu propi entorn. Es tracta de la primera experiència d’aquestes característiques que es desenvolupa a l’Estat.

El projecte parteix del plantejament d’oferir els serveis i suport específics que necessita cada persona en funció de les seves necessitats, singularitats i característiques individuals (és a dir, el servei s'adapta a la persona i no la persona al servei) i implica la intervenció d’un equip professional itinerant que acompanyarà cada usuari en el seu dia a dia en el seu propi entorn (domicili propi, comunitat en la que conviu...).

Cal considerar que avui dia els recursos i dispositius existents per a les persones amb discapacitat física i/o neurològica resulten generalment insuficients en garantir i afavorir l’exercici de la pròpia autonomia i independència i en molts casos no s’acaben d’ajustar a les característiques i singularitats de la persona.

El programa consta de dues fases, una més teòrica, el procés de disseny metodològic del nou servei; i l’altra més pràctica, un pilotatge per a determinar l’efectivitat i adequació del servei dissenyat (metodologia, equip professional, activitats...) al grup de persones amb discapacitat física i/o afectacions neurològiques que són objecte del mateix.

Aplicació pràctica del projecte

A la pràctica, en el projecte intervindran quatre disciplines, des de la psicologia, teràpia ocupacional, el treball social i el suport per part d’un integrador social i/o auxiliar sociosanitari.

En el primer, s’ofereix suport i orientació psicològica a les persones que ho necessitin per tal que aquetes superin els temors, reforcin l'autoconfiança i afrontin amb garanties el reptes personals que impliquen una vida més autònoma.

Quan a la teràpia ocupacional (orientada a establir, implementar i capacitar la integració de la màxima funcionalitat,  autonomia i independència de les persones que reben el servei) ofereix assessorament per a l'accessibilitat i/o ajudes tècniques en la llar, l’acompanyament i entrenament per a portar a terme activitats instrumentals (com per exemple anar a comprar en el cas de persones que tenen alguna afectació cognitiva, o la higiene personal i la mobilitat en la llar en el cas de persones amb discapacitat física, per posar dos exemples).

Pel que fa al treball social (orientat a identificar, intervenir i avaluar situacions de necessitat social i malestar psicosocial des de una visió sociocomunitària), es desenvoluparan activitats com crear un catàleg de serveis de proximitat al propi domicili que facilitin que la persona pugui viure en la seva pròpia llar (perruqueria a domicili, menjar a domicili, teleassistència, bugaderia a la llar, serveis de neteja a la llar. etc). Es tractaria tant de serveis que ofereix Aspid com serveis d’altres d’empreses i institucions amb els quals s’establiran línies de col·laboració.

Finalment, l’integrador social i/o auxiliar sociosanitari oferirà suport a les persones participants ajudant-les en àmbits, entre altres, com dur a terme la higiene personal, anar a comprar o participar en activitats en la comunitat (cursos al centre cívic, activitats d'oci i/o lleure…).

Filosofia del projecte

La filosofia del projecte pretén potenciar una sèrie de drets de la persona, com són la capacitat d’escollir, independentment de la seva diversitat funcional; el dret a exercir el control sobre la pròpia vida; el dret a la participació en la societat i en la vida comunitària; la possibilitat de gaudir de les llibertats fonamentals i en igualtat de condicions, i el respecte a la pròpia dignitat.

El projecte respon també a la les noves estratègies dels organisme Internacionals (OMS, OCDE, Unió Europea) orientades a una major personalització de les intervencions adreçades a aquest col·lectiu amb sistemes integrats de serveis de proximitat.

Un cop finalitzat el projecte, s’avaluaran l’efectivitat del mateix en funció de l’adequació dels resultats als objectius proposats (avaluació del grau de millora en l’autonomia, en la qualitat de vida i en la percepció de vida Independent de les persones que hi participen; avaluació de la idoneïtat del perfil de l’equip d’intervenció i de la metodologia emprada; avaluació de les possibilitats d’aplicació en el futur del servei, etc).

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses participar en la 25a edició de l'Animac?