Nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència en l’àmbit de la salut

REDACCIÓ
Publicat: 
03-03-2020
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Nou protocol d'actuació davant de maltractaments a la infància i l'adolescència en l’àmbit de la salut

El Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han presentat aquest dilluns a la seu de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran a Tremp el nou ‘Protocol d’actuació davant de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’, que actualitza el que estava vigent des de 2008. El protocol vol promoure la prevenció, la detecció precoç, l’atenció integral i la rehabilitació d’infants i adolescents afectats, incidint sobre les situacions de risc, així com el bon tracte integral als infants i adolescents des de l'àmbit sanitari.

L’acte, dut a terme a Tremp, s’ha pogut seguir a través de connexió per videoconferència a la Seu d’Urgell, Cerdanya i Vielha. Aquest format ha facilitat la participació de professionals que, d’altra manera, els hauria estat molt difícil assistir per qüestions de distància i temps emprat.

Han donat la benvinguda a l’acte la gerent de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, i la cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Lleida, Ma Dolors Camí.

La ponència inaugural, “Aspectes ètics en la prevenció i actuació davant dels maltractaments infantils en la infància i l’adolescència”, ha anat a càrrec de Montse Esquerda, pediatra del CSMIJ Sant Joan de Déu Terres de Lleida i directora general de l’Institut Borja de Bioètica. Seguidament, s’ha projectat una vídeo-càpsula titulada “Prevenir l’abús és responsabilitat de tothom”. A continuació, ha tingut lloc la ponència “Principals novetats de l’edició actualitzada del Protocol i el model d’atenció a Catalunya” explicada per Elena Alcover, pediatra de l’ABS Sort i coordinadora de Pediatria dels Pirineus, i Patrícia Hernández, pediatra de l’ABS Tremp i Pediatria dels Pirineus.

Per finalitzar, s’ha dut a terme una taula-col·loqui en la que Teresa Vallmanya, pediatra i referent de l’Equip Funcional d’Experts (EFE) de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, ha parlat sobre “Detecció possibles casos a l’hospital i circuits de derivació”, i Àurea Autet, psiquiatra infanto-juvenil i referent EFE d’Althaia-Manresa, ha parlat sobre “Valoració i atenció psicològica davant sospita maltractament”.

Protocol d’actuació davant de maltractament a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut

El nou protocol presentat avui a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran s'adreça als professionals sanitaris d'atenció primària i comunitària, inclosos els de salut mental, de l'atenció a les drogodependències i de l’altra atenció especialitzada ambulatòria, i en especial aquells que tractin infants, adolescents i dones en estat de gestació, així com als professionals sanitaris dels hospitals i dels serveis d'urgències.

Entre altres aspectes, el document contempla la necessitat de crear equips d’experts. En aquest sentit, els referents d’expertesa de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran seran els equips ubicats a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i a l’Althaia-Manresa. Aquests equips experts en abusos sexuals i maltractament greu estaran formats per professionals de diferents disciplines: pediatria, treball social, psicologia, psiquiatria, amb suport d’infermeria pediàtrica i un administratiu. S’encarregaran de fer el diagnòstic sanitari i el tractament inicial, d’assessorar els professionals de primària i dels hospitals comarcals, i treballaran de manera coordinada amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Aquesta guia preveu, a més, la promoció d'equips funcionals d’experts en el territori que actuïn de referents per a la formació i la detecció dels casos més greus, la formació dels professionals sanitaris, i el desenvolupament d’un apartat a la història clínica informatitzada d’atenció primària que permeti el registre i la connexió amb el Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI), per millorar l'efectivitat de les actuacions.

El document també defineix indicadors de sospita per avaluar si s'està davant d'un cas de maltractament, tot reduint el marge d'interpretació subjectiva, i estableix quines actuacions (proves, exploracions físiques, entrevistes), circuits i tractaments s’han de seguir en funció de la gravetat dels fets. Així mateix, incorpora especificitats per a l’abordatge del maltractament prenatal i del maltractament dels infants en els primers mesos i anys de vida, així com estratègies per evitar la victimització secundària dels infants i adolescents afectats.

En l’elaboració del protocol hi han col·laborat més d’una seixantena de professionals de diferents disciplines i nivells assistencials de Catalunya, a més de professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per la seva banda, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han reordenat el model d’atenció tenint en compte les necessitats i expectatives actuals, amb una visió integral que potencia el nivell d’atenció primària comunitària –inclosa l’atenció a la salut mental- i els serveis d’urgència dels hospitals de referència.

Comparteix

També t'interessarà