Nou protocol de salut mental a les Garrigues

REDACCIÓ
02-12-2021
  • Nou protocol de salut mental a les Garrigues
  • Nou protocol de salut mental a les Garrigues

Aquest dimecres, 1 de desembre, va tenir lloc la signatura del compromís institucional pel qual s’aprova el Protocol d’actuació en xarxa en l’àmbit de la salut mental a les Garrigues, elaborat a través de la Taula de Salut Mental de les Garrigues, formada per serveis i entitats de salut, de serveis socials, de justícia, dels cossos de seguretat, d’educació i del tercer sector. L’objectiu principal d’aquest Protocol és ser una eina pràctica per a facilitar el treball en xarxa en l’àmbit de la salut mental. Busca descriure les accions per poder actuar de forma efectiva davant situacions d’intervenció urgents i no urgents. És important tenir previstos els dispositius i establir línies d’actuació conjuntes que s’ocupin del seguiment i control en el medi de la persona, un tractament dins del seu entorn i la seva comunitat.

Protocol d’actuació en xarxa en l’àmbit de la salut mental a les Garrigues

L’atenció a les problemàtiques de salut mental ha esdevingut un dels elements centrals de la salut pública. Per prevalença, càrrega de malaltia i complexitat en el seu abordatge, on estan implicats molts sectors i agents, suposa un gran repte i la necessitat d’un treball transversal i coordinat en el territori.

Els trastorns mentals poden tenir repercussions i incidir tant en el terreny personal com en l’àmbit familiar o social. Són alteracions de tipus emocional, cognitiu i/o del comportament, en què queden afectats processos psicològics bàsics com són l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la percepció, la sensació, l’aprenentatge, el llenguatge, etc., que dificulten l’adaptació de la persona a l’entorn cultural i social on viu i creen alguna forma de malestar subjectiu.

És important atendre la salut mental de forma global i donar resposta tant a les problemàtiques més lleus com a les més greus. Les accions han d’estar adreçades a la prevenció, a la promoció i a l’atenció integral.

El treball en xarxa és una prioritat que requereix, per part de totes les institucions i els agents socials del territori, voluntat col·lectiva per a coordinar esforços de forma eficaç. I és en aquest sentit que les institucions i entitats signants manifesten el compromís de col·laboració i de treball coordinat en relació amb les accions descrites al Protocol.

Aquest Protocol tindrà una vigència de tres anys a partir de la seva signatura i es prorrogarà de manera automàtica si no hi ha cap part que així ho manifesti.


L’acte s’ha celebrat al CEI Borges Blanques i ha comptat amb l’assistència de les persones representants de les institucions que signen el Protocol: el director dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Josep Pifarré; el director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura (ha excusat l’assistència); la directora dels Serveis Territorials de Justícia a Lleida, Montserrat Meseguer (signat prèviament, ha excusat l’assistència); el director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, Claudi Vidal; el director de centre de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), Guifré Palau, en representació de la gerència territorial de l’Institut Català de la Salut i GSS; el gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Jaume Capdevila; el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Jaume Setó; l’alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau; la gerent de l’Associació Talma, Rosa Ticó; el president de Creu Roja les Garrigues, Jaume Florejachs; el president de Salut Mental Catalunya Terres de Lleida, Josep Àngel Lavín, i la patrona de la Fundació suport Terres de Lleida, Antonieta Peiró.

Ha donat la benvinguda a l’acte l’alcaldessa de les Borges Blanques, Núria Palau. A continuació, la coordinadora de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal, Tere Garsaball, ha presentat el Protocol, i la coordinadora del Centre Compàs de Talma, Laura Pifarré, ha presentat la Guia de recursos de salut mental a les Garrigues. Seguidament, s’ha fet la signatura del Protocol i ha conclòs l’acte el president del Consell Comarcal, Jaume Setó.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta