Psiconeuronutrició, el concepte psicológic de l'alimentació

REDACCIÓ
04-05-2020
  • Psiconeuronutrició, el concepte psicológic de l'alimentació

Des de Quantum Médical, com a experts en nutrició, ens parlen de la psiconeuronutrició. El nou concepte inclou la terapia amb un tractament complementari on s'enfoquen els problemes i trastorns alimentaris des d'una visió psicològica i neurològica.
El funcionament neuroquímic cerebral és el regulador principal de l'alimentació. Els nivells correctes de neurotransmissors com ara serotonina, noradrenalina,dopamina, endorfinas, epinefrina, glutamat, GABA (àcid butílic amino gamma) i en general algunes catecolamines, isòmer-mutases, indolaminas, etc regeixen les preferències alimentàries i la seva ingesta. L'apetència anòmal, preferència i/o necessitat d'ingerir aliments molt concrets i normalment hipercalòrics, pot obeir a desequilibris bioquímics cerebrals.
La teràpia consisteix a identificar i equilibrar aquestes substàncies amb la finalitat de poder revertir la conducta alimentària del pacient.
Una bona alimentació ens permet mantenir-nos en òptimes facultats físiques i mentals durant la major part de la nostra vida.
L'actual societat postindustrial promou com a estil de vida una "dieta convencional globalitzada", basada en un model d'alimentació desequilibrada, que, juntament amb el sedentarisme i l'estrès, a més dels hàbits irregulars de vida, la contaminació ambiental, la pol·lució i desnaturalització dels aliments condueix a un progressiu esgotament de la nostra capacitat de resposta biològica d'adaptació a l'entorn i, per tant, a la deterioració constant de la salut humana.
La nutrició és una especialitat que considera l'alimentació com la principal font de salut per a l'ésser humà. Mantenir una alimentació conscient, sana i equilibrada és el pilar fonamental per a evitar patir infinitat de patologies relacionades amb desequilibris alimentaris.
Els tractaments i pautes dietètiques han de ser extremadament personalitzades i dissenyades amb el màxim rigor i criteri científic.
La Medicina quàntica, biorresonancia Quàntum Scio és una teràpia totalment natural, sense medicació addicional, sense efectes secundaris negatius ni contraindicacions; un mètode de tractament personal amb el pacient, tant en l'aspecte patològic físic i psicològic com a l'hora d'implementar una manera de menjar correcta i per tant una modificació fonamental en la conducta alimentària que pot mantenir-se per a tota la vida.
La bona salut depèn d'una alimentació adequada i de com ens sentim anímicament, a més de la nostra capacitat per a adaptar-nos a l'entorn. Sentir-nos bé en l'àmbit fisiològic ens ajudarà a aconseguir millor els nostres objectius en la vida, perquè disposarem de nivells òptims d'energia física i mental.

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta