Un 40% dels graus en Enginyeria de l’àmbit industrial no tenen habilitació professional

REDACCIÓ
22-06-2022
  • Un 40% dels graus en Enginyeria de l’àmbit industrial no tenen habilitació professional
    Peu de foto: 
    Foto Enginyers Lleida

Enginyers Lleida alerta que “el 40% dels enginyers graduats a la branca industrial de l'Enginyeria en l'última dècada han cursat titulacions que no els atorguen atribucions per exercir plenament la professió”, segons explica el degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, Ramón Grau. El degà afegeix que “aquest fet demostra la proliferació dels títols de Grau en Enginyeria no habilitants, generant un augment en els problemes que genera aquesta situació, ja que els titulats són coneixedors que els seus títols no els atorguen atribucions professionals quan accedeixen al mercat laboral”.

Així mateix, Grau explica que “els graus en Enginyeria no habilitants tenen una taxa de graduació molt superior (gairebé el doble) a la dels graus habilitants”.

Actualment són més de 130 les titulacions de Grau en Enginyeria de l'àmbit industrial que no donen accés a professió regulada. Enginyers Lleida, junt al Consell General de l'Enginyeria Tècnica Industrial d'Espanya (COGITI) fa anys que denuncia aquesta realitat, i amb l'objectiu d'ajudar els estudiants a l'hora d'escollir una titulació universitària concreta, de la branca d'Enginyeria Industrial, posa a la seva disposició una “Guia de titulacions”, a la seva pàgina web corporativa. 

D’altra banda es pot consultar informació sobre les atribucions professionals dels enginyers tècnics industrials i graus en enginyeria que compleixen l'Ordre CIN/351/2009, per la qual s'estableixen els requisits per verificar els títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. 

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta