Un mapa en línia posa a l'abast dels lleidatans cercar els recursos educatius de la ciutat

REDACCIÓ
Publicat: 
03-02-2023
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Un mapa en línia posa a l'abast dels lleidatans cercar els recursos educatius de la ciutat
    Peu de foto: 
    Ajuntament de Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha posat a l’abast de les famílies i els professionals de l’àmbit educatiu una nova eina que els permetrà cercar els recursos i oportunitats educatives que hi ha a la ciutat. Es tracta d’una mapa en línia on es pot trobar l’oferta vinculada als recursos formatius, culturals, esportius, de lleure i oci o d’intervenció socioeducativa, entre altres, que estan disponibles. Hi apareixen les escoles bressol (també les municipals), els centres educatius (escoles i instituts), les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA), escoles de música, recursos artístics, d’esport, d’idiomes, etc. Clicar aquí per veure el mapa.

La tinent d’alcalde i regidora d’Educació, Sandra Castro, ha explicat que la nova eina ha estat una acció prioritària del Pla d’Orientació d’Àmbit Comunitari (POAC) en el marc de treball del Pla Educatiu d’Entorn de Lleida (PEE) i el Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC). La regidora ha remarcat la utilitat que tindrà el mapa, ja que es podrà conèixer el volum d’activitats i d’oferta existent i els professionals i famílies podran filtrar els recursos que més els interessin per zones escolars, per barris o per qualsevol dels centres o entitats que s’hi agrupen (EBM, ciberaules, centres cívics, punts de suport digital, etc.). (s'adjunta arxiu de so)

Castro ha presentat aquest divendres el mapa de recursos i oportunitats educatives als professionals de diversos organismes implicats, com el Departament d’Educació, la Regidoria d’Educació, als tècnics d’urbanisme (que han donat suport tècnic en l’elaboració del mapa), entitats de les comissions d’entorn i dels centres educatius, etc. L’acte s’ha fet a la sala Alfred Perenya i pretén ser un instrument més que els faciliti l’accés a la informació vinculada a les activitats educatives.

El Pla Educatiu d’Entorn és fruit del conveni de col·laboració que des del curs 2004-05 mantenen el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Paeria. Lleida ciutat va ser un dels primers municipis on es va implementar el PEE, l’any 2005, en el barri de Pardinyes. L’any 2015 el Departament d’Educació i la Paeria van acordar estendre el PEE a tota la ciutat. Per tal de poder planificar i implementar el treball en xarxa d’una forma més eficaç i propera, el PEE de Lleida es va distribuir en 6 districtes, seguint el model de zonificació escolar de la ciutat i amb l’objectiu de teixir complicitats i sinèrgies amb una mirada comunitària, entre les escoles i els instituts i les entitats i els serveis  educatius d’una mateixa zona.

Els objectius generals dels plans educatius d’entorn 0-20 són: generar un contínuumeducatiu, formal i no formal, que incrementi les possibilitats d’èxit acadèmic, personal i relacional de l’alumnat; orientar i acompanyar l’alumnat i les seves famílies, especialment en la transició d’etapes educatives i en el risc d’abandonament; potenciar la participació dels alumnes, tant en el centre com en l’entorn educatiu; promoure l’acció tutorial compartida com a eina per facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles; promoure l’ús de la llengua catalana, com a element de cohesió social i l’educació intercultural en un marc d’elements i valors compartits, i potenciar els estils de vida saludable i la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva.

El curs 2019-20 el Departament d’Educació va posar en marxa el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE), en el marc de les mesures extraordinàries adoptades per a pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19, i adreçat als centres amb més complexitat educativa. El programa s’ha prorrogat amb perspectiva de continuïtat fins el curs 23-24. Aquest Pla té una dimensió comunitària molt important i ve acompanyat d’una dotació de recursos als centres educatius i la incorporació de mesures de reforç pels plans educatius d’entorn, com a estratègia per a reforçar l’equitat del sistema educatiu.

L’any 2021 es crea el Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) del PEE de Lleida. Parteix d'un enfocament inclusiu i continu de l’educació, en la franja 0 -20 anys. Es considera que l'orientació esdevé una responsabilitat transversal i compartida entre tots aquells que acompanyen l'alumnat en el seu procés de formació: el centre, les famílies i la comunitat educativa. Per això mateix es tenen en compte altres espais a part dels centres educatius com poden ser associacions, entitats, activitats extraescolars i de lleure, ja que també formen part del seu aprenentatge educatiu, social i emocional. L’equip del SOAC de Lleida està format per sis professionals que s’organitza en diferents grups de treball: de 0-3, de 3-16, de +16, de prevenció de l’Absentisme i de segregació escolar.

Així mateix, en el marc del PEE es realitzen les Comissions d’Escola i Entorn que tenen la missió d’augmentar la participació dels infants i adolescents com a ciutadans i impulsar actuacions amb la comunitat que promocionin el seu benestar i la seva qualitat de vida. A més, es cerca crear un espai de coordinació on les entitats i recursos educatius del barri, comparteixen necessitats, potencien el treball en xarxa, optimitzen recursos i impulsen projectes educatius conjunts. A la ciutat de Lleida hi ha nou Comissions que responen a les necessitats i trets de cada zona: Balàfia, Secà de Sant Pere, Bordeta, Magraners, Centre Històric, Mariola, Pius XII, Cappont i Pardinyes. També està creada una comissió del Pla català de l’esport a l’escola.

Comparteix

També t'interessarà