Uns 38.000 casos de càncer es detecten cada any a Catalunya

ACN
Publicat: 
05-02-2023
Actualitzat: 05-02-2023 5:00
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Uns 38.000 casos de càncer es detecten cada any a Catalunya
    Peu de foto: 
    Hospital Germans Trias (Cedida a l'ACN)

A Catalunya es detecten al voltant de 38.000 nous casos de càncer cada any, segons dades del Pla director d'oncologia del Departament de Salut. El gènere masculí és el que més ha patit la malaltia durant el 2022, amb 21.285 casos, mentre que el nombre de casos en dones s'ha situat als 16.451. El càncer de pròstata és el més comú en homes, amb 4.470 casos, xifra que representa el 21% del total, i el de mama és el que més es repeteix en dones, amb 4.722 casos que representa el 28,7% del total. A aquests càncers els segueix, tant en el gènere masculí com en el femení, el de còlon, recte i anus, mentre que el de tràquea, bronquis i pulmó és el tercer més comú. El 2022, un total de 10.127 pacients s'han beneficiat de l'oncologia de precisió.

Durant l'any passat, 10.127 pacients amb càncer s'han beneficiat de la determinació genètica per panels dins del Programa d'oncologia de precisió de Catalunya. D'aquests, s'han estudiat 3.954 pacients per l'estudi d’alteracions genètiques en tumors sòlids, 1.787 casos hematooncològics, 187 pacients pediàtrics, 2.071 pacients amb càncer de mama i ovari hereditari, i 2.128 amb altres tipus de càncer hereditari. Entre el 35% i 40% dels pacients estudiats s'ha identificat amb un marcador específic pel qual es podrà adaptar el seu diagnòstic o tractament.

L'oncologia de precisió, que forma part de la cartera de serveis del Sistema de Salut de Catalunya des de l'any 2021, millora l'estudi de diagnòstic i pronòstic de malalties tumorals, permet determinar les alteracions genètiques que puguin desenvolupar i determinar un tractament específic i individual de la persona que pateix la malaltia.

38.000 nou càncers l'any 2022

A Catalunya es detecten uns 38.000 nous casos de càncer cada any. La incidència de càncer a Catalunya de l'any 2022 constata que el gènere masculí és qui més pateix la malaltia, amb 21.285 casos, essent el càncer de pròstata el més comú, amb 4.470 casos, el que representa el 21% del total. El segueix el càncer de còlon, recte i anus, amb 3.830 casos, el 17,9% del total. El càncer de tràquea, bronquis i pulmó és el tercer més comú, amb 3.023 casos, el 14,2% del total, seguit del càncer de bufeta urinària, amb 1.912 casos, el 8,9% del total, i del càncer de ronyó i vies urinàries, el cinquè més habitual, amb 757 casos, el 3,6% del total. Els càncers en altres localitzacions pugen a 7.293 casos, i representen el 34,3% del total.

En el gènere femení, el nombre de casos és de 16.451, amb el càncer de mama com el més comú, amb 4.722 casos, el 28,7% del total. El segueix el càncer de còlon, recte i anus, amb 2.850 casos, el 17,3% del total, i del càncer de tràquea, bronquis i pulmó, amb 1.098 casos, el 6,7% del total. El càncer de cos uterí és el quart amb més incidència en les dones, amb 798 casos, el 4,9% del total, seguit pel limfoma no hodgkinià, amb 595 casos, el 3,6% del total. Els càncers en altres localitzacions sumen 6.388 casos, i representen el 38,8% del total de càncers.

Amb aquetes dades d'incidència s'estima que 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones tindrà un càncer en algun moment de la seva vida.

Supervivència a Catalunya

Quant al pronòstic dels pacients diagnosticats de càncer a Catalunya, les estimacions més recents de la supervivència al càncer als 5 anys mostren que les dones tenen una millor supervivència al càncer que els homes, 64% i 56,2%, respectivament. Els tumors amb millor supervivència en dones són el càncer de mama (89,7%) i el de tiroide (89,1%), mentre que en els homes són el càncer de testicle (97,9%) i el de pròstata (91,8%).

A nivell global, el tumor més agressiu és el de pàncrees, amb una supervivència inferior al 10%. En les dones, la supervivència del càncer de bufeta biliar i vies (9,9%) i el de fetge (13,6%) presenten una alta letalitat, mentre que en els homes, el càncer d'esòfag (11,3%) és el segon més letal, seguit pel càncer de pulmó (14%). En aquest sentit, la supervivència del càncer de pulmó en dones (20%) és superior a la dels homes. Finalment, la supervivència del càncer colorectal, tumor més freqüent si s'agrupen homes i dones, és aproximadament del 60%.

Increment de casos per a l'any 2025

El Pla director d'oncologia 2022 - 2026 preveu que el nombre de casos de càncer a Catalunya passarà de 20.611 homes el 2015 a 21.743 casos el 2025, mentre que en les dones el nombre de casos incidents passarà de 15.437 casos el 2015 a 17.268 casos el 2025. Això suposarà un creixement entre períodes del 5,5% en els homes i de l'11,9% en les dones.

Comparteix

També t'interessarà