Aprovat provisionalment el pla especial del parc de Les Basses

REDACCIÓ
Publicat: 
21-12-2021
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • Aprovat provisionalment el pla especial del parc de Les Basses

La comissió informativa de polítiques de gestió urbanística, d'habitatge i de transició ecològica ha informat aquest dilluns favorablement de la proposta d’aprovació provisional del pla especial urbanístic del Parc de les Basses, que ja es va aprovar inicialment al mes de febrer, i que té com a objectiu regular l’ordenació del parc i la implantació d’un càmping.

La proposta defineix en quina zona del parc es pot ubicar aquest tipus d’equipament i també delimita l’àrea en la qual no seria admissible. El nou planejament de Les Basses preveu 323 unitats d’acampada en una àrea per a càmping de 6,5 hectàrees que representen un terç de la superfície total de l’actuació, que són 21,5 ha.

Durant la comissió també s’ha tornat a debatre un altre canvi de planejament urbanístic, amb l’objectiu d’impulsar la construcció de nous habitatges al Centre Històric, concretament en l'àmbit situat a la part alta del carrer Cavallers, davant del Mercat del Pla. Es tracta de l’expedient d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General per al canvi de qualificació a subzona de recuperació urbana de part de l’illa compresa entre els carrers Cavallers, Sant Andreu, La Suda i Plaça dels Gramàtics i part de l’illa corresponent a la cantonada del carrer Cavallers amb Sant Andreu.

El ple ja va tramitar al mes de juliol l’aprovació inicial d’aquest pla, que planteja mantenir els paràmetres bàsics de l'aprofitament urbanístic establert pel Pla general vigent, però flexibilitza les condicions de l'edificació i promou el desenvolupament de projectes unitaris, amb una mida suficient que garanteixi la construcció de nous habitatges, locals per activitats econòmiques i aparcament per als residents. La comissió ha informat avui favorablement l’aprovació provisional del document, que haurà de ratificar el pròxim ple.

La comissió també ha informat favorablement la proposta d’aprovació inicial del Reglament del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Lleida i l'aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida, que permetrà posar en marxa l’oficina de rehabilitació municipal com a finestreta única per coordinar, informar, assessorar i facilitar la gestió dels programes d’ajuts a la rehabilitació de l’Agència de l’Habitatge, inclosos els procedents dels fons Next Generation EU. 

Comparteix

També t'interessarà