Existeixen les assegurances contra abduccions alienígenes?

LLEIDACOM / Laura Gómez
21-07-2021
  • Existeixen les assegurances contra abduccions alienígenes?

És cert que existeixen les pòlisses d'assegurances que cobreixen les abduccions extraterrestres? La resposta és sí. Alguns fervents creients d'aquest fenomen compren les assegurances en cas de ser segrestats pels extraterrestres.

Les assegurances per a ovnis, són serveis pensats per cobrir la família de l'assegurat en cas de ser abduït per un ovni. Els serveis que ofereixen poden ser molt variats, solen cobrir des de segrest, fins a suport psicològic i protecció contra l'escarni públic.

Als anys noranta, durant el 'boom' del fenomen OVNI (Objecte Voladors No Identificat), aquestes pòlisses van sortir com a assegurances 'tranquil·litzadores' per a les persones creients de l'existència de vida extraterrestre. Per 19 dòlars, les entitats ofereixen un ventall de serveis tant per la persona abduïda com per a la família, fins i tot, ofereixen una indemnització per a la família si l'alien "devora" al segrestat. Fins al moment, milers de persones compten amb una pòlissa d'aquest tipus.

El comparador de preus Acierto.com afirma que UFO Abduction Insurance va ser la primera entitat a oferir aquest servei, a Florida (Estats Units). Tot i que, existeixen altres assegurances que promocionen aquest tipus de pòlisses, com ara Goodfellow Rebecca Ingrams Pearson, ubicada a la capital del Regne Unit i que per 100 lliures esterlines protegeix la teva família si ets segrestat pels alienígenes. Les pòlisses normalment és paguen un cop al mes i tenen una durada vitalícia.
Una altra entitat que ofereix aquest servei és The Saint Lawrence Agency, que proporciona una pòlissa contra abduccions per 10 euros al mes. Però, els contractes que fan porten 'lletra petita' on especifiquen que en cas de sobreviure a l'abducció i tornar a la Terra, has de portar una prova del teu segrest amb una signatura extraterrestre. El que implica que a part de ser segrestat i no saber on estàs, has d'espavilar per trobar quelcom que pugui certificar el teu segrest alienígena.

Per què contractar una assegurança contra una abducció alienígena?

La resposta és senzilla, actualment, gairebé totes les assegurances de vida NO compten amb una clàusula de pagament en cas de ser abduït pels extraterrestres. Habitualment, les pòlisses de vida que es contracten no es responsabilitzen en cas de desaparició. Tot i que en alguns casos, si hi ha desaparició, s'estableixen deu anys perquè el perceptor rebi el pagament de l'assegurança. La majoria d'entitats demanen un certificat de mort perquè el beneficiari pugui cobrar.

En el cas de les assegurances contra abducció per ovnis, els serveis més comuns que s'inclouen són: atenció psiquiàtrica, cremades, psicosi transportadora, embaràs per alienígenes (per a homes i dones) i lesions per estudis o proves que puguin fer-te els extraterrestres. En cas de tornar a la Terra, l'entitat et compensa els salaris perduts per no assistir al lloc de treball i, si l'àlien s'emporta el teu cotxe, te'l reemplaçarien per un altre. La qual cossa, potser, et faci desitjar que l'abducció arribi tan aviat com sigui possible.

Misteris del món

La majoria d'asseguradores actualment ofereixen els seus serveis per cobrir objectes, situacions o persones que siguin 'reals', que existeixin, en altres paraules, les entitats ofereixen assegurances davant de riscos que siguin possibles. Tot i que encara és un fet no contrastat l'existència de vida extraterrestre, aquestes entitats continuen oferint els seus serveis de manera presencial, ja que és molt difícil adquirir aquests productes per internet. No obstant això, el risc és incert i aleatori. Sens dubte, un misteri no resol que se suma als altres amb els quals convivim dia a dia com; el compliment de les garanties de l'estat de benestar, el saber on paren els impostos que paguem, el dret a la vida digna que tenim tots i totes, i fins i tot, els preus desorbitats dels serveis bàsics com la llum, l'aigua i el gas, que cada cop pugen sense saber ben bé per què.S'han albirat ovnis en territori lleidatà?

  

Comparteix

També t'interessarà

Enquesta

Penses que s’hauria d’obrir l’oci nocturn?