Creus que en els últims anys s'han incrementat la intolerància en la nostra societat?