Estaries a favor d'una Selectivitat unificada a tot l'Estat?

Totalment a favor d'unificar-la
38% (22 vots)
Considero que la Selectivitat no és un bon mètode per determinar l'entrada a la universitat
36% (21 vots)
Estic d'acord amb que cada comunitat plantegi les proves al seu criteri
21% (12 vots)
No hi canviaria res
5% (3 vots)
Vots totals: 58