Et sembla bé que el Museu de Lleida exposi l'obra censurada a ARCO?