Quins factors penses que s'haurien reforçar en la lluita contra la desigualtat de gènere?

(Totes les respostes són importants)

Insistir en l'educació sobre la igualtat de gènere a les escoles.
75% (9 vots)
Insistir en el valor de les bones maneres en les relacions socials.
33% (4 vots)
Aconseguir la igualtat real en la distribució de les tasques domèstiques.
25% (3 vots)
Donar suport a les entitats que defensen i ajuden a les dones.
17% (2 vots)
Acabar amb els estereotips de gènere.
17% (2 vots)
Canviar el concepte social de la suposada debilitat de les dones.
8% (1 vot)
Detectar els micromasclismes i eliminar-los.
8% (1 vot)
Lluitar contra la bretxa salarial.
8% (1 vot)
Vots totals: 12