Restringiries el trànsit dels vehicles més contaminants per la ciutat?

Totalment, hem de reduir les emissions i moure'ns de manera més sostenibile
35% (14 vots)
Sí, seria una manera d'incentivar, sobretot, l'ús del transport públic
30% (12 vots)
No, ja tenim prou restriccions per circular
23% (9 vots)
M'és indiferent, les restriccions ja estan ben definides
13% (5 vots)
Vots totals: 40