Restringiries el trànsit dels vehicles més contaminants per la ciutat?