lalcaldessa_de_tarrega_i_el_regidor_densenyament_amb_lequip_directiu_del_museu_comarcal_de_lurgell_i_els_directors_dels_centres_escolars.jpg

lalcaldessa_de_tarrega_i_el_regidor_densenyament_amb_lequip_directiu_del_museu_comarcal_de_lurgell_i_els_directors_dels_centres_escolars.jpg