⏯️ JARC I COAG ideen una campanya formativa per aconseguir una visió més objectiva del sector a col·legis i instituts

REDACCIÓ
Publicat: 
29-06-2023
Actualitzat: 29-06-2023 5:00
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • ⏯️ JARC I COAG ideen una campanya formativa per aconseguir una visió més objectiva del sector a col·legis i instituts
    Peu de foto: 
    JARC i COAG

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), a iniciativa i amb col·laboració de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha posat en marxa una campanya d'incidència política perquè els continguts sobre el sector agroalimentari s'imparteixin d'una manera més amplia i objectiva en el temari obligatori d'educació primària i secundària.

Per a assolir el màxim nombre de suports possibles, han elaborat un exhaustiu informe que es presentarà a partits polítics, institucions públiques estatals i autonòmiques i a tot el teixit associatiu relacionat amb aquesta iniciativa: associacions de pares i mares d'alumnes, professorat, nutricionistes, organitzacions professionals de la cadena alimentària, pedagogs, etc. En aquest informe volen demostrar que els agricultors i ramaders som essencials malgrat ser gairebé invisibles en els continguts que s'imparteixen en col·legis i instituts.

Per a això, parteixen d'arguments científics procedents de l’àmbit biològic, econòmic i social, que justifiquen que el currículum escolar ha de reconèixer al sector agroalimentari com un pilar fonamental per al desenvolupament econòmic, social i mediambiental d'un territori com el nostre. En la mateixa línia, consideren important que la ciutadania disposi de la millor i més completa informació per a prendre decisions respecte a la seva alimentació i això demana fomentar una formació d'acord amb la importància estratègica del sector primari.

Les tres temàtiques que constitueixen l'eix del document – alimentació, salut i cadena agroalimentària – no sols estan fortament interrelacionades, sinó que juguen un paper molt rellevant en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Per aquesta raó, l’equip d'experts ambdues organitzacions agràries, ha realitzat un estudi sobre la presència que tenen aquestes temàtiques en el currículum d'ensenyament obligatori. D'una banda, s'han analitzat els coneixements bàsics que estableix la normativa d'Educació Primària, Secundària i Batxillerat i la seva representació en els llibres de text. “A Espanya, partim d'un currículum molt ambiciós quant a continguts, però poc concret, que posa el focus en la ciència, la tecnologia, la sostenibilitat i l'urbà, però que en general mostra un sector agroalimentari esbiaixat i filtrat pel medi ambient i des de una visió eminentment urbana. Per exemple, en batxillerat el terme “agricultura” apareix 5 vegades, quatre d'elles citat simplement com a exemple, i la cinquena en el context de “la contaminació, la salinització i la degradació del sòl i les aigües”, en els temaris corresponents a les assignatures de Biologia, Geologia i Ciències Ambientals. Una cosa similar ocorre amb el terme ramaderia, que apareix tan sols 3 vegades”, ha subratllat Jaume Bernis, membre de JARC i responsable d'aquesta iniciativa en la Comissió Executiva de COAG.

Tradicionalment, el sector primari s'ha donat a conèixer d'una manera bastant limitada i repetitiva. La comunitat educativa, conscient d'aquestes mancances, sovint intenta compensar amb altres eines complementàries com són les visites a granges-escola o posada en marxa d'horts escolars. Si bé aquests recursos tenen una utilitat didàctica inqüestionable, és cert que més sovint del que seria desitjable mostren als nens i nenes una visió de la producció d'aliments molt allunyada de la realitat. De fet, han constatat que el fet que coneguin els mètodes actuals de producció d'aliments o siguin capaços d'apreciar el valuós patrimoni natural i cultural relacionat amb l'activitat agrícola i ramadera, depèn de la sensibilitat dels que desenvolupen la legislació i de la comunitat educativa.

Des de JARC i COAG destigen "que aquest anàlisi serveixi per justificar la importància i necessitat de realitzar una campanya d'incidència política des de la societat civil, preocupada per la gairebé inexistent presència del sector agroalimentari en l'ensenyament obligatori de l'alumnat espanyol. D'aquesta manera sol·liciten que l'educació obligatòria ofereixi a les noves generacions una formació molt més profunda i extensa, i en tots els nivells educatius, sobre la importància de l'alimentació en les seves facetes de salut, economia i societat, arribant al punt, si es considerés necessari, de la incorporació d'una assignatura que abordi aquests temes. “Apostar per l'educació dels més joves és invertir en el coneixement i la salut de les noves generacions”, ha destacat el responsable d'aquest projecte en la Comissió Executiva de COAG, Jaume Bernis.

Comparteix

També t'interessarà