Avís legal

Tel: 973 727 756
ASCENSORS SALES C\ Alfred Perenya, 67 · 25004 LLEIDA · Tel: 973 727 756

Avís legal

Tots els continguts del lloc web ASCENSORS SALES —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de ASCENSORS SALES , bé de societats del grup al qual ASCENSORS SALES pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web ASCENSORS SALES és propietat exclusiva de ASCENSORS SALES i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web ASCENSORS SALES és de ASCENSORS SALES o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de ASCENSORS SALES o dels seus proveïdors.

ASCENSORS SALES i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de ASCENSORS SALES són marques protegides per ASCENSORS SALES . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de ASCENSORS SALES (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de ASCENSORS SALES constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

ASCENSORS SALES es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, ASCENSORS SALES es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de ASCENSORS SALES com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i ASCENSORS SALES no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. ASCENSORS SALES no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de ASCENSORS SALES .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que ASCENSORS SALES inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que ASCENSORS SALES no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a ASCENSORS SALES no implica que ASCENSORS SALES l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de ASCENSORS SALES es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup ASCENSORS SALES.

ASCENSORS SALES exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de ASCENSORS SALES o de webs de tercers.

ASCENSORS SALES no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de ASCENSORS SALES.

El contingut del web de ASCENSORS SALES únicament és aplicable a territori espanyol.

ASCENSORS SALES garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de ASCENSORS SALES. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de ASCENSORS SALES , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de ASCENSORS SALES enviant un e-mail a: info@ascensorssales.com

© ASCENSORS SALES · Tots els drets reservats · Avís legal ·
ASCENSORS SALES C\ Alfred Perenya, 67 · 25004 LLEIDA · Tel: 973 727 756