Avís legal

Avís legal

Tots els continguts del lloc web BAMBŪ —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de BAMBŪ , bé de societats del grup al qual BAMBŪ pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web BAMBŪ és propietat exclusiva de BAMBŪ i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web BAMBŪ és de BAMBŪ o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de BAMBŪ o dels seus proveïdors.

BAMBŪ i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de BAMBŪ són marques protegides per BAMBŪ . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de BAMBŪ (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de BAMBŪ constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

BAMBŪ es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, BAMBŪ es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de BAMBŪ com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i BAMBŪ no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. BAMBŪ no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de BAMBŪ .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que BAMBŪ inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que BAMBŪ no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a BAMBŪ no implica que BAMBŪ l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de BAMBŪ es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup BAMBŪ.

BAMBŪ exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de BAMBŪ o de webs de tercers.

BAMBŪ no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de BAMBŪ.

El contingut del web de BAMBŪ únicament és aplicable a territori espanyol.

BAMBŪ garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de BAMBŪ. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de BAMBŪ , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de BAMBŪ enviant un e-mail a: INFO@BILOBA.COM

© BAMBŪ CLUB · Tots els drets reservats · Avís legal ·
BAMBŪ Carrer d'Almenar, 17 (Polígon Neoparc) · 25191 LLEIDA, Lleida