Avís legal

Tel: 973 289 661
Dàlia Major, 80 · 25007 LLEIDA · Tel: 973 289 661

Avís legal

Tots els continguts del lloc web Dàlia —que inclouen, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d'àudio i software, etc.— són, bé propietat de Dàlia , bé de societats del grup al qual Dàlia pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc web Dàlia és propietat exclusiva de Dàlia i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el software utilitzat al lloc web Dàlia és de Dàlia o els seus proveïdors de software, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol mena d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial, sense consentiment exprés de Dàlia o dels seus proveïdors.

Dàlia i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Dàlia són marques protegides per Dàlia . Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de Dàlia (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Dàlia constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Dàlia es reserva tots els drets a modificar, limitar o cancel·lar l'accés i els continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Dàlia es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, i pot fer ús d'aquesta facultat sense avís previ.

Tant l'accés al web de Dàlia com l'ús de qualsevol informació continguda és d'exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o l'usa, i Dàlia no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés o ús de la informació. Dàlia no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, i hi exclou, especialment, qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament ( link ), directament o indirectament, a través del web de Dàlia .

Per facilitar-ne l'accés, pot ser que Dàlia inclogui vincles a pàgines d'Internet que pertanyin o estiguin gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, ha de revisar i acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar que Dàlia no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat de material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Dàlia no implica que Dàlia l'aprovi, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Dàlia es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers, no constitueix el seu patrocini o recomanació per part de cap de les entitats del grup Dàlia.

Dàlia exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Dàlia o de webs de tercers.

Dàlia no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d'obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d'aquesta web només té caràcter informatiu i en cap cas té caràcter contractual per part de Dàlia.

El contingut del web de Dàlia únicament és aplicable a territori espanyol.

Dàlia garanteix l'absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Dàlia. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l'exclusiva responsabilitat de Dàlia , creada per facilitar als usuaris la utilització dels serveis oferts per aquesta, així com per informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Dàlia enviant un e-mail a: info@dalia.cat

© DÀLIA · Tots els drets reservats · Avís legal ·
Dàlia Major, 80 · 25007 LLEIDA · Tel: 973 289 661
 · CONDICIONS DE COMPRA