La patronal de la sanitat privada pacta un nou conveni amb increments salarials

ACN
Publicat: 
30-12-2021
Temps aproximat lectura Temps aproximat de lectura:
  • La patronal de la sanitat privada pacta un nou conveni amb increments salarials
    Peu de foto: 
    Imatge d'arxiu

L’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) i la Unió, patronals més representatives de la sanitat privada de Catalunya, i els sindicats CCOO i UGT han arribat a un preacord per a l'onzè conveni col·lectiu del sector per als anys 2021 i 2022. El nou conveni estableix un increment salarial de l'1,5% de juliol a desembre del 2021 i d'almenys el 2,25% pel 2022. També es millora un 1,5% els plusos de caps de setmana i festius.

El 20 de febrer de 2020 es va iniciar la negociació col·lectiva amb CCOO i UGT. A causa de l’estat d’alarma sanitària es va fer un exercici de responsabilitat i les parts van arribar a un acord parcial durant l’any 2020. Tot seguit es van reprendre les negociacions en format telemàtic i en la mesura que va ser possible també de manera presencial. Després de 16 reunions de la comissió negociadora, aquest dimecres es va signar el preacord del conveni, que afecta hospitals, assistència urgent, consultes i laboratoris d'anàlisis clíniques. El conveni es pretén signar durant el mes de gener un cop ratificat pels òrgans directius de totes les organitzacions.

El nou conveni preveu un increment de l'1,4% sobre tots els conceptes des de l'1 de juliol d'aquest 2021, un increment lineal del 2,25% pel 2022 i del 2,5 pel nivell laboral 2. Addicionalment, es millora el plus de dissabtes, diumenges i festius amb un increment addicional de l'1,5%. També es consolida l’aposta pel reconeixement de la formació continuada i la carrera professional amb un increment addicional del 5% per a tots els grups professionals.

Pel que fa a millores en la flexibilitat de la jornada de treball, els professionals de més de 55 anys gaudiran d’un dia de descans addicional a l'any, el gaudiment dels dies d’assumptes propis es flexibilitza durant tot l’any natural, el període de gaudiment dels dies de conveni de Setmana Santa i Nadal s’amplia de 15 dies a un mes, es crea un permís per acompanyament de familiars fins a segon grau al servei d’urgències, i se segrega i millora el permís per defunció de cònjuges i fills.

L’ACES i la Unió consideren que l’esforç que s’ha fet davant aquesta negociació ha estat de "màxima comprensió i responsabilitat" per tal de donar resposta a les peticions de CCOO i UGT. La mancança de professionals, el seu esgotament després de diverses onades de covid, la lleu recuperació econòmica que encara ha recuperat els nivells del 2019 i, per altra banda, les incerteses que persisteixen de la pandèmia, han sigut factors que han hagut que superar per arribar a aquest preacord.

Com que són les asseguradores les finançadores de la immensa majoria de les empreses del sector sanitari privat, una de les altres qüestions que es plantegen les patronals és poder fer un diàleg fructífer amb les asseguradores per arribar a un gran pacte marc amb aquest sector. "De ben segur això facilitaria la millora de les condicions dels assegurats, les persones treballadores i la sortida més ràpida davant la crisi", afirma el comunicat.

L’ACES representa 264 empreses amb 433 centres del sector sanitari, sociosanitari i social. A les empreses associades a l’ACES hi treballen 14.637 professionals de la salut i 6.963 metges. Es disposen de 2.714 llits en hospitals d’aguts (17,25% dels llits totals), i 2.128 llits en centres sociosanitaris (31,77% dels llits totals). La Unió és l’associació d’entitats sanitàries i socials que aplega més de 114 entitats, amb més de 750 dispositius assistencials sanitaris i socials i més de 65.000 professionals, amb presència a tot Catalunya i en totes les línies assistencials: primària, hospitals, sociosanitaris, salut mental, rehabilitació, gent gran, discapacitats.

Comparteix

També t'interessarà